2 Temmuz 2023 Pazar

Astrolojide Gezegensel

 


Astrolojide Gezegensel Gruplaşmalar

ATEŞTE İSE

Ateş büyük üçgenine sahip olanlar genellikle çok dışa dönük ve karizmatik veya benmerkezci olurlar. Her halükarda, kişinin benliğine çokça vurgu vardır. Bu insanların büyük egoları ve bununla birlikte kibirleri vardır; gururludurlar ve bencil olabilirler.

Muazzam bir yaratıcı yetenek vardır. Aktif olmayı tercih ederler. Bazen tehlikeli uğraşlardan zevk alırlar ve kendilerini bunların içine korkusuzca fırlatırlar, zira maceraperesttirler. Burada başkasının emri altında olmaktan nefret eden birini görüyoruz. Bağımsız ve kendi kendilerini fişekleyicidirler, herhangi birinin müdahalesinden nefret ederler. Bu insanlar kendilerine aşırı güvenli olabilirler.

Aşk meselelerinde, ateş, soylu bir element olduğundan partnerlerinden tam teslimiyet, ilgi ve hatta hizmet beklerler. Ne yazık ki, bu iki yönlü bir sokak değildir. Partnerleri kendi ihtiyaçları hakkında son derece düz ve açık olmadıkları sürece, ateş büyük üçgenine sahip kişi onları sıklıkla ihmal edecektir, zira kendi kendilerine ilgi duymakla meşguldürler.

Ateş elementi enerjik ve yaşam gücüne sahiptir. Bu yüksek bir enerji seviyesi verir ve sağlık için iyidir. Bu aynı zamanda enfeksiyona karşı güçlü bir direnç ve genel dayanıklılık verir.
TOPRAKTA İSE

Para, fiziksel zevkler bu insanlar için önemlidir, başka herkes için olduğundan daha çok hem de. Bu insanlar düzenleyici ve planlayıcıdırlar. Onlar için güvenlik çok önemlidir ve değişken burçlarda olan çokça gezegenleri yoksa spontanelikten hoşlanmazlar. Bu insanlar keyiflerine çok düşkündürler. Toprak elementi inanılmaz bir dayanıklılık, inatçılık ve kararlılık verir.

Birçoğu çalışkandır ve hayatları işleri ve kariyerleri etrafında dönebilir. Risk almayı ve kumar oynamayı sevmezler. Çoğu geleceği düşündüğü ve işlere hızlıca dalmadığı için iyi zamanlamaya sahiptirler.

Bu insanlar ateş insanları gibi dışa dönük olmadıkları için biraz durgunluğa sahip olabilirler, ancak güvenilirdirler ve daha planlı hayatlar sürerler. Hayatları aynı tas, aynı hamam klasik rutinlerinde takılıp kalabilir. İş ve üretkenlik, onlar için diğer her şeyin üstünde ve çok değerlidir.
HAVADA İSE

Burada entelektüelimize bakıyoruz. Bu insanlar deyimi yerindeyse kafalarının içinde yaşayabilirler. İdealistlerdir, bilgeliğe ve eğitime önem verirler. İdealistik oldukları için pratik olmayabilirler. Hava, kendi başına serin, entelektüel bir elementtir. Bu insanlar üzerlerine fazla talepler koyulan ilişkileri sevmezler. Başkalarıyla iletişim ve tartışma onlar için önemlidir. Tartışmada iyidirler.

Ateş ve suyun aksine hava çok tutkulu değildir, başkalarıyla entelektüel olarak ilişki kurmayı tercih ederler. Bu insanlar için iyi bir sohbet ve iletişimsel anlaşma daha önemlidir. Bu insanlar çok yönlüdür ve birçok farklı insana birçok farklı şey olabilirler, zira uyum sağlarlar. Objektiftirler ve bir şeylere tarafsız bakıp bir olayın her iki tarafını da görebilirler. Çok iyi yazar ve gazeteci olurlar ve konu iletişim olan yerlerde çok yeteneklidirler.
SUDA İSE

Su, duygunun ve hissin elementidir. Burada psişiğimize bakıyoruz. Bu insanlar sıklıla başkalarının ne hissettiğini veya düşündüğünü hissedebilir. Ateş elementi gibi, su elementi de yaratıcılık verir. Su üçgeni olan bireyler çok duyarlıdırlar. Su, doğurganlık elementidir ve büyük aileler verebilir. Bu insanlar gerçeklerden kaçan kişiler olabilirler. Hayal gücü aktiftir ve düşlerle ve fantezilerle dolu ve zengindir. Su insanları genellikle sanatkârdır.

Başkalarına karşı çokça empati ve güçlü bir adalet duygusu vardır. Başkalarının ve dünyanın acı çekmesi onları derinden etkiler. Birçok gezegen Yengeç ve Akrep’teyse, bu insanlar kin tutabilirler ve tehlikeli düşmanlar olabilirler.
Read More

10 Nisan 2023 Pazartesi

Kahve Falında Cami GörmekKahve falında cami ve minare görmek

Kahve falında cami ve minare görmek kazancı ile ailesini çok rahat şekilde geçindirebileceği gibi çevresindeki pek çok kişiye de faydalı olacağına, Allah katında güzel mükafatlar almasına, korkularının yok olacağına, iş hayatında herkesin saygı gösterdiği bir kişi olacağına, büyük bir proje ortaya koyacağına, karşısına çıkan fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine, aile bireyleri ile büyük tartışmalar yaşanacağına, aşırı gururlu bir şekilde, ilkelerinden asla taviz vermeden, onurlu bir yaşam süreceğine, 
Allah’ın inayetini kazanacağına, başarılamayan bir işten zafer elde edileceğine, yakın bir zamanda çok daha kazanç getirecek ve etraftaki herkesin yararlanabileceği bir işe girileceğine alamet eder.
>
Kahve falında camii minaresine çıkmak şifa bulacağına, kurtuluşa ereceğine, işlerinin yarım kalacağına, hayallerinin suya düşeceğine delalet eder. 

Kahve falında minaresiz cami görmek aşırı bencil davranarak sevdiklerini üzeceğine, işle ilgili olarak bir sorun yaşanacağına delalet eder. 

Kahve falında minareli cami görmek arkadaş ilişkilerinde küslüklerin, kırgınlıkların, alınganlıkların hasıl olacağına, pek çok günaha ve kirli işe bulaşmasından dolayı da gelecekte acı çekip tövbe edeceğine delalet etmektedir. 

Kahve falında cami minaresinin eğildiğini görmek malından ve parasından kaybedeceğine, olumsuz olaylarla karşılaşacağına, kaybedilenlerin yerine çok daha fazlasının ve iyisinin konacağına alamet eder. 

Kahve falında caminin minaresini görmek iş arkadaşlarından biri ile ağız dalaşına girileceğine ve bazı istenmeyen olayların yaşanacağına, geçmişte kalmış bir sorunla tekrar muhatap olunacağına işaret eder. 

Kahve falında cami minaresine çıktığını görmek içinden çıkılamaz hallere düşeceğine, ne yapacağını bir türlü kestiremeyeceğine ve yaşayacağı kararsızlık nedeni ile çok yıpranıp mutsuz olacağına, bir sebeple yapılacak işlerde çok emek verilmesine ve sabır gösterilmesine rağmen bir sonuca ulaşılamayacağına ve verilen emeklerin ve paraların boşa gideceğine rivayet eder. 

Kahve falında üç minareli cami görmek yaşamdan elini eteğini çekeceğine, hayattan hiç zevk alamaz olacağına, kendisini kıskanan ve çalışmalarında sürekli köstek olmaya çalışan kişiden kurtulup yoluna devam edeceğine alamet etmektedir. 

Kahve falında minaresi olmayan cami görmek hevesinin kursağında kalacağına, amaçlarına nail olmayı başaramayacağına, bu nedenle umutlarını kaybedeceğine, yardıma muhtaç insanların yardıma kavuşacağına delalet eder.
Read More

3 Nisan 2023 Pazartesi

Kur'an ayı RamazanKur'an ayı Ramazan

Ramazan Kur’ân ayıdır. Kur’ân’ın indiği mevsimdir. Ramazan, kudsiyetini Kur’ân’dan alır. “Ramazan ayı ki, onda Kur’ân indirildi” (Bakara Sûresi, 185) mealindeki âyet bu gerçeği ifade eder.
Ramazan, Allah kelâmının yeryüzüne inmeye başlamasının yıldönümüdür. Diğer vakitlere nazaran bu ayda Kur’ân’la daha çok meşgul olunur. Okunur, dinlenir, mânâsı tefekkür edilir. Kâinata, hâdiselere onun açtığı nurlu pencereden bakılır.
Her zaman Kur’ân’la iç içe olan Sevgili Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin bu ayda Kur’ân’la meşguliyeti daha da artardı. Hayatta bulunduğu süre içinde Ramazan girdiğinde vahiy meleği Cebrail, Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin huzuruna gelir. Birlikte Kur’ân’ı okurlar, mütalâa ederlerdi.

Bizler de bu mübarek hâli düşünerek Kur’ân’la meşgul olursak mânevî payımız o derece artacaktır.

Okurken, sanki Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemle birlikte okuyormuş gibi hayâlen o ânı yaşamak; sanki Kur’ân yeni inmiş de ilk defa biz okuyormuşuz gibi bir düşünceye dalmaktır.

Dinlerken de sanki Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem okuyor da ondan dinliyor, sanki Cebrail Aleyhisselâmdan işitiyor, hattâ Cenâb-ı Haktan duyuyor gibi bir huşû içinde bulunmak, bu hisseyi artıran duygulardır.

Her Ramazan’da cami ve mescitlerde ve evlerde mukabele okunur. Böylece Peygamber Efendimizle Hz. Cebrail’in okuyuş şekilleri taklit edilir ki, kudsî bir hava yaşanır.

Ramazan’da yapılan ibadetlerin sevabı bire bindir. Başka vakitler okunan her Kur’ân harfine bir sevap verilirken, bu ayda sevaplar binleri, on binleri bulur. Kadir Gecesinde otuz bini geçer.
Read More

Ramazan Duası


Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı

Allahümme inni es’elüke bismikel hüsna. Ya Allah, fa’lem ennehu la ilahe illellah.

Ya Rahman, errahmânü allemel Kur’an. Ya Rahiym ve kanellahü Ğafûrar Rahıyma. Ya Malik, maliki yevmiddin. Ya Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs selam. Ya Müteal, fe tealellahül melikü hakk. Ya Selam, vallahü yed’û ila daris selam. Ya mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz. Ya Aziyz ve kanellahü Aziyzen Hakiyma. Ya Cebbar, el Cebbarül Mütekebbir. Ya Halik, fe tebarekellahü ahsenül halikıyn. Ya Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham. Ya Bariül Musavvir. Ya Evvel, hüvel evvelü vel ahiru vez Zahiru vel Batin. Ya Şekur, inne Rabbena le Ğafûrun Şekur. Ya Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd.

Ya Zahir, vez Zahiru vel Batin. Ya Kaimen bil kıstı la ilahe illa hû. Ya Hayy, Allâhü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm. Ya Aliym, Ya Basıyr, innellahe basıyrun bil ıbad. Ya Haliym innehû le aliymün haliym. Ya Hakiym, ve kanellahü aziyzen hakiyma. Ya Keriym, innellahe le Ğaniyyün Keriym. Ya Kadir, kul hüvel kadiru ala en yeb’ase. Ya Muktedir, ınde meliykün muktedir. Ya Bais, innellahe yeb’asü men fil kubûr. Ya Razık, vallahü hayrür razikıyn. Ya Varis, Ve Lillahi miyrasüs semavati vel ard. Ya Kaviyy, innellahe le kaviyyün aziyz. Ya Şehiyd, innellahe ala külli şey’in şehiyd. Ya Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü.

Ya Razzak, vellahü yerzüku men yeşa. Ya Tevvab, innellahe kane tevvaben rahiyma. Ya Vehhab, inneke entel vehhab. Ya Celiyl zül celali vel ikram. Ya Cemiyl, fasbir sabran cemiyla. Ya Vekiyl, ve kefa billahi vekiyla Ya Kafi, ve kefallahül mü’miniynel kıtala. Ya Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd. Ya Rabbi, fe tebarekellahü rabbül alemiyna. Ya Ğaniyy, vellahül ğaniyyü ve entemül fükara. Ya Şakirü, innellahe şakirun aliym. Ya Hallak, vehüvel hallakul aliym. Ya Muhsin, vellahü yuhibbül muhsiniyn. Ya Kadiyr, vellâhü ala külli şey’in kadiyr. Ya Mufaddil, vellahü zül fadlil azıym. Ya Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk.

Ya Müızz, tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa. Ya Refiy’u, refiud deracati zül arş. Ya Şefi, men zellezi yeşfeu indeh. Ya Kebiyr, innellahe kane aliyyen kebiyra. Ya Hakk, fe tealellahül melikül hakk. Ya Berru, innehû hüvel berrür rahıym. Ya Vitr, veş şef’ı vel vetr. Ya Ğaffar, innehû kane Ğaffara.Ya Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn. Ya Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd. Ya Mennan, be lillahü yemünnü aleyküm. Ya Baki, ve yebka vechü rabbike zül celali vel ikram. Ya Vahid, kul hüvellahü ehad. Ya Metiyn, innellahe, hüver razzaku zül kuvvetil metiyn. Ya Hadi, innellahe yehdi men yeşa. Ya Bedi, bediy’as semavati vel ard. Ya Aliym, alimül ğaybi veş şehadeh. Ya Fettah, ve hüvel fettahül aliym.

Ya Muhıyt, vellahü bi ma ta’melûne muhıyt. Ya Kadi, vellahü yakdi bil hakk. Ya Samed, Allahüs samed. Ya Hasib, ve kanellahü ala külli şey’in hasiba. Ya Nasıyr, ni’mel mevla ve ni’men nasıyr. Ya Vasiu, ve kanellahü vasian hakiyma. Ya Kahir, ve hüvel kahiru fevka ıbadih. Ya kebiyr, kebiyrul müteal. Ya men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. Ya Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevla ve ni’men nasıyr Vel la havle ve la kuvvete illa billahil azıym.

Ramazan Duasının Anlamı
Ey Rabbim! Yüce Esma-i Hüsna'n hürmetine senden istiyorum. Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur.

Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin. Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim! Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim! Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır. Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim. Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan var etmek ancak sana aittir. Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren sensin. Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim!

Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim! Ey her şeyi ayakta tutan, mutlak adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur. Hay ve Kayyum olan Rabbim! Ey ilmiyle her şeyi kuşatan! Sen her şeyi bilen ve işitensin! Ey her şeyi gören, mutlak surette kulların her haline bekçi olan Rabbim! Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle her şeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin.

Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin. Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rab'bin katında bulunacaklardır. Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin. Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin. Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin. Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin. Ey yoktan var eden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin. Ey tövbeleri, yakarmaları kabul eden Rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin. Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin. Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle. Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin.

Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin. Ey bakıp gözeten Allah’ım. Savaşta müminleri gözetip muvaffak kılan sensin. Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin. Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak sensin. Ey Ganiy! Zengin olan ancak sensin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'ım! Şükredenleri ancak bilen sensin.

Ey yoktan var eden Allah'ım! Yoktan var eden ve bilen sensin. Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin. Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin. Ey her şeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin. Ey yücelten! Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin. Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşın sahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir.

Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan sensin. Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik sensin. Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan sensin. Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden sensin. Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı sensin. Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi sensin.

Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız sen bakisin. Celal ve İkram sahibi sensin. Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak sensin. Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak sen. Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek sensin. Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan sensin. Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen sensin. Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen sensin. Ey her şeyi kudreti ile ihata eden sensin. Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren sensin. Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin. Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın. Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey senin kudretindedir.

Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, senin kudret elindedir. Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük sensin. Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Senin eşin ve bir benzerin yoktur. Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın.Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.
Read More

28 Mart 2023 Salı

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizli İlim ve İnsan adresinden erişilebilen Gizli İlim ve İnsan 'nda ana önceliklerimizden biri ziyaretçilerimizin gizliliğidir. Bu Gizlilik Politikası belgesi, Gizli İlim ve İnsan tarafından toplanan ve kaydedilen bilgi türlerini ve bunları nasıl kullandığımızı içerir. Ek sorularınız varsa veya Gizlilik Politikamız hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Log dosyaları Gizli İlim ve İnsan, günlük dosyalarını kullanma konusunda standart bir prosedür izler. Bu dosyalar, ziyaretçileri web sitelerini ziyaret ettiklerinde günlüğe kaydeder. Tüm barındırma şirketleri bunu yapar ve barındırma hizmetleri analitiğinin bir parçasıdır. Günlük dosyaları tarafından toplanan bilgiler arasında internet protokolü (IP) adresleri, tarayıcı türü, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP), tarih ve saat damgası, başvuru/çıkış sayfaları ve muhtemelen tıklama sayısı yer alır. Bunlar, kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyle bağlantılı değildir. Bilgilerin amacı, eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek, kullanıcıların web sitesindeki hareketlerini izlemek ve demografik bilgileri toplamaktır. Gizlilik Politikamız, Gizlilik Politikası Oluşturucu yardımıyla oluşturulmuştur . Çerezler ve Web İşaretçileri Diğer tüm web siteleri gibi, Gizli İlim ve İnsan da 'çerezler' kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği web sitesindeki sayfaları içeren bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcıların deneyimini optimize etmek için kullanılır. Çerezler hakkında daha genel bilgi için lütfen Gizlilik Politikası Oluşturucu'daki "Çerezler" makalesini okuyun . Google DoubleClick DART Çerez Google, sitemizde üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı olarak sitemizin ziyaretçilerine reklam sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri kullanır. Ancak ziyaretçiler, https://policies.google.com/technologies/ads adresindeki Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler. Reklam Ortaklarımız Sitemizdeki bazı reklamverenler çerezler ve web işaretçileri kullanabilir. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklam ortaklarımızın her birinin, kullanıcı verileriyle ilgili politikaları için kendi Gizlilik Politikası vardır. Daha kolay erişim için, aşağıdaki Gizlilik Politikalarına köprü oluşturduk. Google https://policies.google.com/technologies/ads Gizlilik Politikaları Gizli İlim ve İnsan'nın reklamcılık ortaklarının her birinin Gizlilik Politikasını bulmak için bu listeye bakabilirsiniz. Üçüncü taraf reklam sunucuları veya reklam ağları, ilgili reklamlarında kullanılan çerezler, JavaScript veya Web İşaretçileri gibi teknolojileri ve doğrudan kullanıcıların tarayıcısına gönderilen Gizli İlim ve İnsannda görünen bağlantıları kullanır. Bu gerçekleştiğinde otomatik olarak IP adresinizi alırlar. Bu teknolojiler, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve/veya ziyaret ettiğiniz web sitelerinde gördüğünüz reklam içeriğini kişiselleştirmek için kullanılır. Gizli İlim ve İnsan'nın üçüncü taraf reklamcılar tarafından kullanılan bu çerezlere erişimi veya bu çerezler üzerinde kontrolü olmadığını unutmayın. Üçüncü Taraf Gizlilik Politikaları Gizli İlim ve İnsan'nın Gizlilik Politikası, diğer reklam verenler veya web siteleri için geçerli değildir. Bu nedenle, daha ayrıntılı bilgi için bu üçüncü taraf reklam sunucularının ilgili Gizlilik Politikalarına başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Belirli seçeneklerden nasıl vazgeçileceğine ilişkin uygulamalarını ve talimatlarını içerebilir. Bireysel tarayıcı seçenekleriniz aracılığıyla çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Belirli web tarayıcılarıyla tanımlama bilgisi yönetimi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için tarayıcıların ilgili web sitelerinde bulunabilir. Çerezler Nedir? Çocuk Bilgileri Önceliğimizin bir diğer parçası da interneti kullanırken çocuklara koruma sağlamaktır. Ebeveynleri ve velileri çevrimiçi etkinliklerini gözlemlemeye, katılmaya ve/veya izlemeye ve yönlendirmeye teşvik ediyoruz. Gizli İlim ve İnsan, 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek Kişisel Tanımlanabilir Bilgi toplamaz. Çocuğunuzun bu tür bilgileri web sitemizde sağladığını düşünüyorsanız, hemen bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. bu tür bilgileri kayıtlarımızdan derhal kaldırmak için. Yalnızca Çevrimiçi Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası yalnızca çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerlidir ve Gizli İlim ve İnsan'nda paylaştıkları ve/veya topladıkları bilgilerle ilgili olarak web sitemizi ziyaret edenler için geçerlidir. Bu politika, çevrimdışı veya bu web sitesi dışındaki kanallar aracılığıyla toplanan hiçbir bilgi için geçerli değildir. Razı olmak Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikamızı kabul etmiş ve Hüküm ve Koşullarını kabul etmiş olursunuz.
Read More

26 Ağustos 2022 Cuma

Fal Baktır

Fal Baktır

Kahve, İskambil, Tarot Kartları, Deste Katina, Osho Zen Tarotu, Su, Ateş (Mum), Yıldızname, Astroloji, Doğum Haritası Çıkarma, İlişki – Sinastri Horoskop Analizi detaylı, titizlikle gerçek kişilerle bakım yapılır. çalışmaları yapılır. Fal ücret ödemeleri banka havalesi ile yapılır. Memnun Kalırsınız. Gerçek fal, gerçek bakım analizler yapılır.
Read More