Güney ve Orta Asya Mitleri - Gizli İlim ve İnsan

4 Kasım 2014 Salı

Güney ve Orta Asya Mitleri

Mitoloji

Güney ve Orta Asya Mitolojisi ve Mitleri

Hindistan kıtası şaşırtıcı derecede çok türde coğrafi bölgeyi kapsar. Kuzeyde sarp Himalaya dağları uzanırken daha güneyde Ganj nehrinin geniş tarım düzlükleri bulunur. Yüksek yaylalar ile alçak kıyı bölgeleri geniş yağmur ormanları ile kurak bölgeler bir aradadırlar. Kavurucu sıcakları izleyen muson yağmurları ile dünyanın bu bölgesinde iklimde aşırı uçlarda gezinir. Bu çok çeşitli ve öngörülemez topraklar zengin bir mitolojinin doğmasına sebep olmuştur. Bu mitlere ait tanrılar Tibet ve Sri Lanka gibi başka yerlerde de yayılmıştır. Hint inancı sisteminin en belirgin özelliği gerçeği Nirvanayı (ruhsal esriklik) veya aydınlanmayı bulmak için dünyadaki kaosu ve ön görülmezliği aşma arzusudur. İnsanların çok eski çağlardan beri bu arzularına ulaşmak için meditasyonu kullandıkları bilinmektedir. Yapılan kazılarda MÖ 3 bin yılın ortalarında bugünkü Pakistan' ın yerinde yükselen İndüs Vadisi medeniyetinde insanların meditasyonla özdeşleştiren bir tanrıya tapındıklarına dair kanıtlar bulunmuştur. 

Çarpıcı İndüs Vadisi medeniyetin MÖ 2 bin yılda Bronz çağı kabilelerinden oluşan Aryan akıncıların sürekli saldırıları altında sona ermiştir.

Aryan akıncıların tanrıların çoğu bugünkü Hindistan'a kadar çoğalmışlardır. En önemlisi de İndüs vadisi medeniyetine ait halkalara atfedilen bazı inançların bugün yeniden ortaya çıkmasıdır. Örneğin büyük Hindu tanrısı Şiva, İndüs Vadisi medeniyetinin bereket tanrısına ait özelliklerin bir kısmını devralmıştır. Aslında Şiva Rudra adı ile bilinen önemsiz bir tanrıdır. Ancak daha sonra Hindistan'ın eski dini gelenekleri ve inançlarından gelişen Hinduizm'in en büyük üç tanrısından biri konumuna yükselmiştir. Şiva aynı zamanda Hindu inancının mutlak çelişkilerinide cisimlenmiş halidir. Yaratılış önceden bir yıkım olmaksızın gerçekleşemez ve düzenli bir evren ancak başlangıçtaki kaos durumundan doğabilir.

Aryanlar ölümden sonra ya gökyüzüne çıkacaklarına veya yer altına ineceklerine inanırlarken MÖ. (8 - 5) yüzyıllarda oluşturulan kutsal öğretiler olan Upanişadlar zamanında insan doğum ve ölüm arasında bir kısır döngünün içine kıstırılmış olarak görülmeye başlanmıştır. MÖ.6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan Budizm ve Caynacılığın müritleri aynı zamanda ölüm ve yeniden doğuş arasındaki döngüden kurtulmak için meditasyon tekniklerinin kullanımını öngörürler. Caynacılar için özgürlüğe giden yol kendinden utanç duymakta dahil olmak üzere zorlu bir sertlik gerektiren Budistler iç mücadelenin altını çizmektedirler. Sayısız Budaya gösterilen saygı, insanların Budizme katılma yolu olarak tanrıya ibadeti kullanmışlardır.

MÖ.3.yüzyılda büyük Hindistan imparatoru Aşoka'nın yakın bir akrabası olan Mahinda, Budizmi Sri Lankaya getirmiştir. Sri Lanka, kralı dinini değiştirmiş ve Budizm günümüzde de sürecek şekilde ülkenin egemen dini olmuştur. MS 7 yüzyılda Budist misyonerler Hindistan'dan Tibet'e gitmişlerdir. Bu yeni inanç yeni bir Bon dininin müritleri tarafından dirençle karşılansada 12. yüzyılla birlikte Budizm güçlü bir şekilde Tibet'e yerleşmiştir. Bon dini iki yaratıcı tanrının iyi ve kötünün prensiplerinin varlığının yanı sıra daha alt sıralardaki pek çok tanrı ve tanrıçann varlığına olan inançla tanımlanır ve Şamanizmle benzerlikler taşır. Budist öğreticiler, eski şaman ritlerinin pek çoğunu benimsemişler, ruhlar alemi ile temas kurmaya çalışmışlardır.