2 Kasım 2014 Pazar

İskandinav Mitolojisi ve Mitler

İskandinav Mitolojisi ve Mitler Nedir?
İskandinav Mitolojisi ve Mitler
İskandinav Mitolojisi ve Mitler Nedir?

Kuzey ve Doğu Avrupa mitolojileri esas olarak Alman ve Slav halklarının soylarından gelenler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. İlk grubun günümüzdeki temsilcileri Alman, Hollandalı, Danimarkalı, İsveçli, Norveçli, İzlandalı, İngiltereli ve onların uzantılarında olan milletler; Rus, Hırvat, Prusyalılar, Bulgar, Romen, Slovak ve Lehler oluşturuyorlardı. 

Daha Kuzeydeki halkların tümü, Finlandiyalı Laponlar ve onların kuzenleri ile oluşturduğu halkalardan ibarettiler 

Bu halkların inançları çok yakın bir geçmişe kadar Sibirya kabile halklarının inançlarını ile çok benzerlik gösterirdi. Kuzey ve Batı Avrupa mitolojilerinin günümüze ulaşan çok büyük bir çoğunluğunun orjininin İskandinavya ve İzlanda olduğu bir gerçektir. Slav tanrılarının çoğu sadece adlardan ibarettir ve kendilerine nasıl ibadet edildiği hakkında kısıtlı bilgilerinin tümü Hıristiyan terminolojisine dayanmaktadır.

Rusya' da Vladimir' in 989 yılında Ortodoks inancına dönmesi, Kiev' deki pagan tapınaklarının çoğunın yağma edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu olayı kayda geçirenlerin bu tuhaf ibadeti, sürüler tanrısı Veles veya şimşek tanrısı Perunu'ya uyumla açıklamaları bir şanstır. Vladimir İsveç soyundan geliyordu. Dinyeper Nehri üzerinde yönetmekte olduğu Rus devleti Viking keşiflerinin bir sonucuydu. Bu yüzden de Slav şimşek tanrısı Perunu' nun Thor'un mitolojisinden epey yararlanmış olması kuvvetle muhtemeldir. Vikinglerin 860'lı yıllarda gelmelerinden evvelde çekiçli bir tanrının var olduğu, kuşku götürmemekle birlikte, kuzeyli savaşçıların Kiev' deki önemleri Rus tanrısının Germen eşdeğeri ile özdeşleştirdiğinin kanıtıdır. Vikinglerin varlığı, Arap gezgin İbn-i Fadlan notlarında 922'de Volga nehrindeki bir gemide bir Rus liderin ölü yakma töreninin kayıtlarını almıştır.

Slavlar Balkanlarda sadece Ortadoks hıristiyanlık' la karşılaşmamış daha sonra, bir dönem egemenliği altında da yaşamıştır. Baltık mitolojisinden bugüne tanrıları hakkında belli belirsiz figürler dışında neredeyse hiç bir hiçbirşey kalmamıştır. Avrupa mitolojisinin, Baltık efsanelerinde kaderien ortak olmamasının nedeni tesadüf sonucu yazıya geçirilmiş olmalarıdır. İnsanlık Kelt mitolojisini Hırsitiyan keşişlerin antik efsaneleri yazıya dökme konusunda gösterdikleri titizliğe borçludurlar.
Klasik Roma ve Yunan mitolojileride Germen halkının Roma İmparatorluğu' nun batı bölgelerini ele geçirmelerinden sonra Kelt mitolojisinin manastır kütüphanelerinde korunduğu gibi korunmuştur.

İrlandalılar, Vikinglerin kanlı saldırılarından çok çekmişlerdir. Saldırgan Vikingler tek gözlü Odin' in maceralarını dinlemekten hoşlanmaları şaşırtıcıdır. Odin ''öldürülenlerin babası'' gibi bir üne sahipti. Savaş meydanlarında ölenleri bereket tanrıçası Freyja ile paylaşırlar. Odin aynı zamanda savaşa umursamaz ve koşarak gider, vahşi savaşçıların da koruyucusudur. Balta ve Kılınç çağı başıboş Vikinglere çağdaş zamanların bir tanımı gibi gelmiş olmalı. Çiftçi ve tüccar olarak yerleşik düzene geçen sömürgeciler için ise tapınılacak alternatif bir tanrıya Odin'in oğlu Thor' a işaret eder. Thor, tüm efsanelerde dürüst ve açık sözlü biri olarak anlatılır.

İskandinav Tanrıları:

Balder - Aydınlık, barış, yeniden doğum ve adalet tanrısı. Eşi: Nanna


Bor - Odin, Vili veVe'nin babası. Eşi: Bestla


Bragi - Şiir tanrısı. Eşi: Idunn


Buri - İlk tanrı ve Borr'un babası.


Dagr - Gündüz tanrısı, Delling ve Nott'un oğlu.


Delling - Şafak tanrısı ve Dagr'ın Nott'dan olan oğlu.


Eir - İyileştirme tanrısı.


Forseti - Adalet, barış ve doğruluk tanrısı. Balder'in ve Nanna'ın oğlu.


Freyja - Bereket, sağlık, aşk, güzellik, sihir, kehanet, savaş, çarpışma ve ölüm tanrıçası. Eşi: Od


Frey - Erkeklik gücü tanrısı. Eşi: Gerd


Frigg - Evlilik ve annelik tanrıçası. Eşi: Odin


Fulla - Frigg´in hizmetçisi.


Gefjun - Bereket ve saban tanrıçası.


Hel - İskandinav mitolojisindeki yeraltı diyarı Hel'in kraliçesi.

Heimdall - Asgard'ın koruyucusu.


Hermod - Odin'in oğlu.


Hlin - Teselli tanrıçası.


Hod - Kış tanrısı.


Hoenir - Sessiz tanrı.


Idunn - Gençlik tanrıçası. Eşi: Bragi.


Jord - Yeryüzü tanrıçası. Thor'un annesi. Odin'in oğlu.


Kvasir - İlham tanrısı.

Mani - Ay tanrısı.

Mimir - Odin´in amcası.

Nanna - Balder'in karsı ve Forseti'nin annesi.

Nerthus - Tacitus tarafından bahsedilen tanrıça.

Njord - Deniz, rüzgar, balık ve bolluk tanrısı.
Norn - Kaderin üç tanrıçası; Urd(Yazgı), Skuld(varlık, ya da gelecek), Verdandi(ihtiyaç, ya da hediye).

Nott - Gece tanrıçası, Narvi'in kızı ve Aud, Jord ve Dagr'in annesi.

Odin - Aesir'in efendisi. Bilgelik ve savaş tanrısı. Eşi: Frigg.

Rynkar- Zaman tanrısı

Saga - Tam olarak bilinmeyen bir tanrıça, Frigg'in başka bir ismi olduğu tahmin edilimekte.

Sif - Thor'un karısı.

Sjofn - Aşk tanrıçası.

Skadi - Kış tanrıçası Njord'ün eski karısı.

Skirnir- Frey'in habercisi ve hizmetçisi.

Skuld - (Varlık ya da gelecek) Üç norn tanrıçadan biri.

Snotra - İhtiyat tanrıçası.

Sol - Güneş tanrıçası.

Thor - Gökgürültüsü, fırtınalar ve savaş tanrısı. Eşi: Sif.

Tyr - Savaş ve savaşçı tanrısı.

Lofn - Aşk tanrıçası.

Loki - Düzenbaz, yaramazlık, sorun ve ateş tanrısı. Eşi: Sigyn

Ull - Beceri, av ve duello tanrısı. Sif'in oğlu.

Urd - (Yazgı) Üç norn tanrıçadan biri.

Vali - İntikam tanrısı. Odin'in oğlu

Var - Sözleşme tanrıçası.

Ve - Üç yaratılış tanrısından biri. Odin ve Vili'nin kardeşi.

Verdandi - (İhtiyaç ya da hediye) Üç norn tanrıçadan biri.

Vidar- Dev Grid ve Odin'in oğlu.


Vili - Üç yaratılış tanrısından biri. Odin ve Ve'nin kardeşi.

Vor - Bilgelik tanrıçası.


EmoticonEmoticon