1 Mart 2018 Perşembe

Büyü Çeşitleri

Büyü - Maji

Büyü Çeşitleri Nelerdir?

İnsanları iradeleri dışında yaptırılmaya çalışılan bütün negatif işlemlere büyü – maji denir. Büyü yapmak için birçok materyallerden, varlıklardan yardım alınır. Bu yolda çalışan kişilerin yaptıkları yapamadıklarından daha azdır. Yani varlığa hükmetmek, büyü ile işlerini yapmaya çalışmaktır. Bu işte kendini usta- üstat- majisyen olarak lakaplar ile anılan kişilerin ne kadar başarılı oldukları belirsizdir. Bu konuda büyü çeşitleri yazılacaktır. Ak – kara – kırmızı büyü olmak üzere 3 e ayrılır.


Ak Büyü

Büyüsel işlemlerin tümü etnik, ahlaksal bir değerlendirmeye tabi tutulduklarından ayrımlar oluşuyor. İlk ayrım Ak ya da olumlu, iyiye yönelik, şifacı büyüdür.

Ak Büyü ile uğraşan kişi temiz ruhlu, iyi niyetli, hatta dindar biri olarak tanınır. Ak ile Kara Büyü ayrımını antik uygarlıklarda Asur ve Babil’de buluyoruz. MÖ. 1800 yılında Kral Hammurabi Kara Büyüyü yasaklamış, uymayanları ölümle cezalandırmıştır.

Ak Büyünün amacı şifadır, destektir. Yorumlara göre örneğin, aşk büyüsü de bu kategoriye girer ama aslında bu bir çeşit zorlamadır. Ak Büyü ile Kara Büyü arasındaki farklılıklar sadece niyet, amaç ve formüllerle belli olmuyor; kullanılan malzemelerde farklıdır. Ak Büyüde ateş, altın, ayçiçeği, cıva, elma, elmas, fasulye, fildişi, gümüş, horoz, inci, incir, kurşun, kuşkonmaz, portakal, sarımsak, su, süt, sirke, tavuk, tuz, yumurta, zeytinyağı kullanıldığı gibi, Kara Büyüde ceset parçaları, idrar, kan, karga, kedi (kara), kurbağa, kurt kanı, timsah dişleri, toprak (mezarlıktan), tüy (kara tüy) yarasa (gözleri ve kanı) kullanılmaktadır. Ak büyü toplumun ve insanların iyiliklerini hedef alır; hastalık yaralanma ve ölüm gibi şahısların felaketlerinde sel ve kuraklık gibi tabi afetleri önlemeyi, evi barkı, malı- mülkü, hayvanları geçis durumunda olan çocukları, lohusaları kötü dış tesirlerden korumaya yönelir.

Ak büyü Çeşitleri şunlardır.

1) Karısına, çocuklarına kayıtsız, gözü dışarda erkekleri evlerine bağlama. 

2) Karısına çocuklarına sert davranan babaları yumuşatmak için yapılanlar.

3) Sevgisi kazanılmak istenen kimsede bu duyguyu uyandırmak için yapılanlar. Sevdiğinden karşılık görmeyen erkek veya kız ve kadınların başvurduğu büyüdür bu.

4) Gurbette olan kimsenin çabuk gelmesini sağlamak için yapılanlar. 

5) Kaybolmuş yitik eşyayı, özellikle mücevher altın gibi değerli şeyleri bulmak için yapılan büyü şekilleri.

6) Sütü kesilen ananın sütünü getirmek için yapılanlar. 

7) Her dilek için geçerli olanlar.

8) Mahkemede işi olanın davasını kazanması için yapılanlar. Bu büyü, yaptıran haksız ise ve büyü etkisini gösterdiği taktirde bir haksızlık işlenecek ise, kötü büyülerden sayılamak gerekecektir. Olumsuz büyülerde başka örneklerde de göreceğimiz gibi, kimi büyülerin çift değer'li olduğunu unutmamak gereklidir. 

9) Kötü büyülerin etkilerini bozmak için yapılanlar. Ak Büyü; Dua, kurban ve din adamlarına başvurularak yapılır. bunu herkes yapamaz. Kötü Ruhları kovmak, talihsizliği önlemek ve ya da nazarın, kaderin, kötü ruhların kurbanı olanları kurtarmak amacını güden tören ve uygulamaların tümüne Ak Büyü denir, amacı; refah, zenginlik, şöhret aşk ve zevktir. Bu tür büyü; olumlu, iyiye yönelik, şifacı büyüdür. Bunlarla uğraşan kişinin temiz ruhlu, iyi niyetli, hatta din dar olduğuna inanılır. Kullanılan malzemesi Ateş, civa, altın, gümüş, inci, kurşun, elmas, fildişi ayçiçeği, elma,fasulye,incir, kuşkonmaz, portakal, sarımsak, süt, sirke, tuz, yumurta, zeytin yağı, horoz, ve tavuktur.

Kara Büyü

Ak Büyünün ve ak büyücünün karşıtı olan Kara Büyü, onu uygulayan ise Kara Büyücüdür. Amacı kötülüktür, zarar vermektir ve cinayete, ölüme kadar gidebilir. Ak Büyücünün tersine Kara Büyücü özverici değil, kibirli ve fırsatçıdır, maddiyata bağlıdır.

Allah’tan nefret eder, doğanın kurallarına karşı gelir ve kendisini yüceltebilmek, güçlerini arttırabilmek için her şeyi yapabilir ve yapar. Kara Büyü ya şeytanla bağlantılıdır ya da ölü ruhlarla (nekromansi), her ne kadar Hz. Musa’dan başlamak üzere bütün dinler bunu bir sapkınlık sayıp yasakladılarsa da, antik çağlardan beri ölülerin ruhlarını çağırıp sayesinde geleceği öğrenmeye çalışmak, yani, ölü falını uygulamak oldukça yaygın bir dönemdi. Özellikle Orta Çağ büyücülüğü bununla sık sık beslenmiştir. Orta Çağ tanrı bilimcilerinden Rabano Mauro şöyle yazmıştır; Ölü falına bakanlar, kötü duaları ile ölüleri diriltenler, geleceği öngörüp sorulara cevap vermelerini temin eden kişilerdir. Ölüleri çağırabilmek için ceset kanı gerekiyor, çünkü bu işlemlere yardımcı olan cinler kandan hoşlanırlar.

Kara büyülerin amacı genel olarak bir kişiye zarar vermektir. Yapılış amacı kötülüğe hizmet eden, hiçbir iyi tarafı bulunmayan genellikle kan, balmumu, insan yada hayvan figürü kullanılarak kötülük için yapılan büyü ve çeşitlerine Kara büyü denir. İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan büyü ve büyücülükte Kara Büyüler, en karanlık, soğuk, hayvanlar ve kanlarıyla yapılan büyülerdir. İstenen sonuç; kişinin işi, kendisi yada sahip oldukları için, ölüm, yok oluştur. Bu büyüleri birileri yaptığını diğerleri bozduğunu söylese de; hem kullanılacak malzemelerin elde edilmesinin zorluğu hemde yetersiz bilgiyle yapılması güçtür.

Kara büyüler aynı zamanda bir insanın işlerinin kötüye gitmesi ve o insanı iflasa sürüklemek içinde yaptırılır. Sonuç olarak kara büyü yaptırılan bu insan ticari kayba uğrar artık o insan için yapılacak fazla bir şey kalmaz.
Kara büyüden korunmak için önce kişinin bunu hissetmesi ve akabinde bu büyüyü çözdürdükten sonra güçlü bir koruma vefki hazırlatması gerekir. Aksi halde bu yapılan kara büyü çözülmüş olsa bile karşı taraf yeniden yaptırdığı zaman kişi aynı duruma bir daha düşer. Kara büyülerden korunmanın en iyi yolu koruma vefkleridir.

Kırmızı Büyü

Kırmızı Büyü,  kara büyünün bir çeşididir. Kırmızı Büyü olumsuz amaç ve niyetleri, uygulamaları ile kara büyünün bir çeşididir. Belki de en gerçek ve bu yüzden en tehlikeli büyüdür. Şeytan’ın, kötü ruhların büyüsüdür ve işlemlerinde ayinlerinde kaz kullanır, kurban keser.

Büyüsel işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor. Bir enerji bedensel bir organa, psiko-somatik (ruhsal-bedensel) bir işleve yöneltilebilir. Tarihte birçok el yazması büyü kitabı hazırlanmıştır. En ünlülerden biri 15. Yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyılda gizem ustası Mc Gregor Mathers tarafından ilk kez İngilizce ye çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin’in Kutsal Sihir Kitabıdır. (The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage). Kitaba göre maddi dünya kötü ruhlar tarafından yaratılmıştır, ancak sihirbaz, koruyucu meleğinin yardımıyla ve büyüsel uygulamalara başvurarak, kötü güçlere karşı koyabilir hatta kötü ruhları yönetebilir.

Kırmızı Büyünün çeşitleri arasında önemlisi, merkezi Haiti olan, oradaki yerliler ve melezler tarafından uygulanan Vudu (Voodoo) dur. Kökenleri, Afrika’nın totemlere dayalı inançlarına bağlıdır. Vudu Büyücülüğünde düzenlenen ayinlerde dansların, müziğini kendinden geçmelerin, kurban edilen hayvanların (kaz, horoz, kara keçi) nedeni ve amacı adları Loas olan bazı ilkel güçleri (ölü ruhları) harekete geçirmektir. Trans haline geçen vudu rahibeleri, birer medyum gibi hareket ederek bu güçlere teslim olurlar. Vudu’ya benzer bir uygulamaya Brezilya yerlilerinin Macumba (Makumba) törenlerinde rastlanır. Macumba, temelde cinsel büyücülüğe bağlıdır, erotizmi boldur. Vudu ayinleri daha çok mezarlarda yer alırken, Macumba için mekan olarak açık alanlar ya da ormanlar tercih edilir.

Vudu’nun çok konuşulan fakat kanıtlanmayan ve fantastik olarak görünen bir tarafı ise, Zombiler’dir, ya da yaşayan ölüler (Zombi: mezardan çıkma). Kara büyüsel işlemlerle, hipnoz ve telkin yolu ile diriltildiği söylenen bu hareket halinde cesetlerin ruhsuz olduğu söylenir. Bir Zombi’nin kumanda edilmesi, yönlendirilmesi onu o hale sokan Kara Büyücünün işidir. Kırmızı büyü Konuşma kabiliyetini, cinsi kudreti (erkekliği) uykuyu vs.yi bağlamak yolu ile felce uğratmak; hısım akrabayı veya düşman kabul edilen kimseleri hasta etmek, sakatlamak veya öldürmek için yapılırdı.

Kırmızı Büyünün Çeşitleri şunlardır.

1) Dil bağlamak için yapılanlar. İşleme amaç olan kimsenin konuşamaz hale geleceğine inanılırdı.

2) Uyku bağlamak için yapılanlar. Büyü bozulmadıkça niyet edilen kimsenin gözüne uyku girmez.


3)
Erkekliği bağlamak için yapılanlar. Çok yaygın olan bu işlemde gerdek gecesi güveyin erkeklik görevini yapamaz hale sokulması amacı güdülür. Yine bu kümede büyülerin bir bölüğü ise başvurulan uzmana suç yüklemeyi gerektirmez; o sonucun kötülüğe, haksızlığa çıkıp çıkmayacağını bilemez. Sorumluluk büyüyü yaptırandır.

4)Düşmanın hakkından gelebilmek için yapılanlar. Düşman denen kişi, gerçekte bir ceza hak etmiş ise, büyüyü olumlu saymak yerinde olur. Yoksa yaptıran suçludur.

5) Hırsızın yakalanması için yapılan işlemler vardır. Büyü elbette ki hırsız için zararlı, kötü sonuç verecektir; onun bakımından olumsuz , ama toplum bakımından hele ki malı çalınıp canı yanmış kişi için olumludur.

6) Kaçmış kölesini, ya da uşağını tutmak (uzaktaki bir kimseyi getirmek) için yapılanlar. Bu büyü içinde yukardaki düşünce yerinde olur. Bu büyüye yol bağlama' da derler. İslamiyet'e Babilliler'den geçen bu kara büyünün veya kırmızı büyülerin zararı, Kur'an'da bile zikredilmektedir.


EmoticonEmoticon