Diş Ağrısı için Dualar


Diş Duaları - Şifa Duaları

Diş Ağrısı için Şifa Duaları

Şifa dualarından diş ağrısı için okunacak, yararlı olan birkaç dua yazılacaktır. Diş ağrısı için kabir azabından daha çok sıkıntı yapar, diye söylenir. Doktor, hekime gidene kadar, ağrıyı hafifletmek, geçirmek için okunacak şifa dualarıdır.

Ağrıyan dişine elini koy, Fatiha ve İhlas surelerini okuduktan sonra; 3 defa aşağıdaki dua ayeti okunur.

Fatiha Suresi: Bismillāhirahmānirahīm, Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn amin.
İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

“Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sehâbi. Sun’allahillezî etgane kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn“

Diş Duaları

Elif lam mim sad. Kaf ha ya ayın sad Ha mim ayın sin kaafLa ilahe illa hüve rabbül arşil azimi. Üskün eyhüvel vec’u billezi in yeşe yüskiniirriyhafeyazlelene revakide ala zahirihi ve lehü ma sekene filleyli vennehari vehüveassemiy’ ul aliymü.

Bu duayı okurken sağ elin işaret parmağı ağrı çekilen diş üzerine konulması önerilir. (yanak üzerinden parmak ağız içine sokulmaz)

Eûzü bi-izzеtillahi vе kudrеtihi min şеrri mâ еcidu vе uhâziru
Bu dua okunmadan önce 3 kere Euzu besmele çekilir, Peygamber efendimiz (S.A.S) tarafından buyurulan dua okunur.

Min şerri ma ecidü min vecei haza

Bir yemek kaşığı tuz doldurulur. Üzerine aşağıda yazılan dua 7 defa okunur. Dua ayeti okunduktan
sonra, tuz 1 bardak suya dökülerek, karıştırılır, ağızda gargara yapılır.


‘’Ve nünezzilü minel u’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’miniyye üskün eyyühel vec’u billahillezi lehü ma sekeni filleyli venneharive sallallahü ala seyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selemle.’’

Yasin-i şerifin 78. ayeti olan '' Ve darabe lenaa meselen ve nesiye halkah, kaale men yuhyil ızaame ve hiye ramiym'' duasını diş ağrısı için 3 defa okunur.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun

Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

Kategori İçerikleri

Sonraki Yayın
« Prev Post
Önceki Yayın
Next Post »
Comments


EmoticonEmoticon