20 Haziran 2018 Çarşamba

Sembollerde Sayı ve Harf Nedir?

Sembolizm

Sembollerde Sayı ve Harf

Semboller tarih boyunca sayılar ve harflerin bilinenden başka anlamlarıda vardır. İnisiyeler tarih boyunca gizli bilgileri aktarmak için sembollere, simgelere baş vurmuşlardır. Bu şekilde sembol efsanelere, kutsal metinlere ve menkibelere işlenmiştir. Onların anlamını bilenler, onları deşifre ederek gizli anlamlarına kavuşmuşlardır.

Ayrıca, harfleri sayılara ve sayıları harflere çeviren çeşitli şifreler, çeşitli kavramları ifade eden geometrik şekiller, piktogramlar ve ideogramlar geliştirildi. Her nesneye ve canlıya çeşitli mecazi anlamlar gösterilirdi. Tamamen kuramsal olarak gelişen bu ilimi, ameli / pragmatik bilimlerle karıştırılmaması gerekir. Ameli ilimlerin kökeni insanın duyu ortamından kaynaklanıp, belirli bir evrim sürecinde gelişmiştir. Beşeri bir yapıya sahiptirler. Kuramsal bilimler ise, duyu ötesi bir ruh aleminden kaynaklandığı varsayılır. Hatta ruhsal bir aydınlanmada bu sembollerin çözümümü desteksiz olarak gerçekleştiği inanılır (gnosis). Bu konuda tarihte Jacob Boehme gibi nice örnekler var. Plüton'a göre, ruhun yeri mana (idea-fikir) alemindedir ve ruh "stereometri" denilen bir sanatla birbirine tekabül eden farklı şeylerin arasındaki bağı görür ve sembollerin dillini çözer.
Pythagoras'ın öğretilerinin tamamı bize intikal etmediği halde, klasik yazarların aktardığı fragmanlar sayesinde doğru veya yanlış bir sentez kurmak mümkündür. Pythagoras, sayıların manevi içeriği olduğu, her şeyin sayılardan türediğini, sayılarla geometri, müzik ve astronomideki ilahi düzen ve ahengin çözülebileceğini öğretiyordu. Pythagoras ekolünün birden ona kadar sayı isimleri şöyledir: Monad, Duad, Triad, Tetrad, Pentad, Hexad, Heptad, Ogdoad, Ennead ve Dekad. Tek sayılar (1,3,5,7, v.s.) erkek sayıları, çift sayılar (2,4,6,8, v.s.) dişi sayılar olarak addediliyordu. Bu sayıların dışında çift cinsiyetli androjen (hermaphrodit) sayılarda addediliyordu. Bunlar hem erkek, hem de dişi rakamları içerir. Örnek olarak 6, 2 çarpı 3'e eşittir. Bunların dışında daha nice sayı türleri ele alınmıştı.

Pythagoras öğretisinde sayılar noktalarla gösterilirdi. Tek nokta bir, iki nokta iki, üç nokta üçü vs. gösterirdi. En kutsal sayı Dekad olduğu kabul edilirdi ve sembolü simetrik olarak on noktayı içeren Tetraktys idi.Son güncelleme 21-01-2021

Sayıların Sembolleri - Anlamları

Bir: Birincisi öncelikle güçlü irade, pozitiflik, saf enerji ile ilgilidir. Birincisi yeni başlangıçları ve saflığı belirtir. Birin sembolik anlamı, birin her iki hareketi de temsil ettiği anlaşıldığında netleşir. Fiziksel ve zihinsel anlamdadır. Yeni başlangıçları ifade eder. Karakter olarak, üstünlük, liderlik, yöneticiliği ifade eder.

İki: İkilemler, ikilikler, karşıtlık, nezaket, diğer ismi dualite, zıtlık kavramlarıdır. Gündüz –gece, soğuk-sıcak örnektir. Kişilik yanları; merhamet, diplomasidir. Belirsizlik, ikinin ayrılması teklikle hareketsizliktir. Savaşma, sezgileri ifade eder.

Üç; saflık, doğurganlık, sezgi, saf sevinci ifade eder. Geçmiş, bugün, gelecek olarak düşünülür. Tek sayıdır. Başarıyı sembol eder. Zıt anlamda, ilerlemede durgunluk, olumsuz, anlaşmazlık, farklı düşünce, düşmanlıktır.


Dört: Maddedir. Mantık, sezgilerin yerini realite, akıl alır. Dört mevsim, dört yön sembol eder. Katılık, sertlik, maddiyattır. Sağlamlık, bilincin kullanılmasıdır. Zıt sembol; sabitlik, yeniliklere karşı direnç, hareketsizliktir.

Beş: Hareket, seyahat, macerayı sembol eder. Radikal değişimler, yükselme, istikrarsızlık. İnsanda beş duyu vardır. Dört element ve ruh veren varlığı temsil eder. İslamın şartlarından 5 vakit namazı sembol eder.

Altı: Şans, kısmet, zıt anlamda kapalılıktır. Üç artı üçün toplamı olduğundan kusursuz, eksiksiz bir sayı sayılır. Altının anlamı değişken ve tartışmalıdır. bazen birleşmeyi ve mutluluğu bazen ise çatışmayı ve düş kırıklıklarını simgeler. Kusursuzluğu ve eksikliği ise özellikle ruhsal , inançsal anlamı için geçerlidir.

Yedi: Haftanın günlerini sembol eder. Tek, asal sayıdır. Gezegenlerin sayısını gösterir. Bazı din inanışlarında yaratılışı simgeler. Yahudi inancında; yedi palmiye ağacından alınan yaprak, yedi istakoz, yedi eşiklikte ölüm, (yedi ceset ), yedi köprüden yedi çivi, yedi kovan, yedi fırından devam eder. Bir yaşlı köpeğin sakalından gelen yedi kılın son bulmasıyla bir ateş ateşlenebilir. Müslümanlıkta yedi cehennemdir.

Sekiz: Sonsuzluğu simgeler. İslamiyette 7 cehennem, Allah ın merhametini gösteren 8 cennetle ilgilidir. Sekiz sayısının anlamı gücü kullanmaktır. Maddi konularda güçlenmek ama gücün esiri olmamaktır. Gücü insanlar üzerinde kullanılmamalıdır.

Dokuz: Üç sayısının katı olarak bazı anlamlarda belirtilse de, yanlıştır. Değişimi gösterir. Düşüncede, eylemde, harekette yenilenmedir. Sanatçılık, yardımseverlik. Bunun yanı sıra fazla bilgiden dolayı küstahlık, üstünlük kurmaya çalışmak zıt anlamıdır.

Sıfır: Bir değeri olmayan etkisiz eleman ama durumlara göre yutan, yok eden anlamındadır. Çarpımlarda yutan eleman, toplamalarda etkisiz eleman olarak bilinir. Matematik sadece rakamların bir araya gelmesi ile oluşan sistem değildir. Hayat ve sayılar (matematik) bir aradadır. Sıfır sayısını kişi karşısına çıkan durumlara göre değerlendirme yapmalıdır.


EmoticonEmoticon