12 Ağustos 2018 Pazar

Arap Mitolojisinde Cinler

Arap Mitolojisi

Arap Mitolojisinde Cinler ve Büyü

Cin Dünya mitolojisinde, folklorik inançlarda tanınan sihirli varlıklardır. Sınırsız iktidarları var gibi görünürler. Şehirleri yaratabilir veya yok edebilirler. Element ateşine ve istekleri verme alışkanlıklarına bağlıdırlar. Cin şekil değiştirenler, yetenekleri arasındadır. Bu yüzden onları doğal görünümleri olarak kalıcı yapmak zordur. Genellikle boynuzları, kuyrukları, tüylü kanatları ile insan şeklinide alırlar. Aynı şekilde tenleri maviden, yeşile, kırmızıdan, kahverenginin birçok tonlarında olur. İnsan veya hayvan gölgelerinde bulunurlar. Çevresinde duman bulutları vardır.

Arap mitolojisinde cinler güçlerine göre sınıflandırılır. En güçlüsü Mariddir. Genellikle mavi veya yeşil tenli, patlak sesle konuşan iri vücutlu erkekler olarak görünürler. İfrit, Maridin yanında ikinci olsa da; kırmızı, mavi tende, uzun kıvrık boynuzları, bir ateş halesi ile görünür. En tehlikeli ve popüler olanıdır. Ghuls, Sillat ve Jann güzel kadın şeklinde görünür. Kasırga çıkartmakta ünlüdür. Bazı durumlarda bu büyülü varlıklar cansız nesnelere bağlanırlar. Değerli taşlar, yüzükler şeklinde yerleştirilmiş göz alıcı objeleri tercih ederler. Boş bir şişe veya eski bir eşyalarada bağlanabilirler.Arap Mitolojisi 1

Cinler bağımsız yaratıklardır. Özgür iradeye sahiptirler. İster iyi, ister kötü olsunlar seçimlerinden sorumlu tutulabilirler. Değişik inançlarda onlar kahraman, romantik figürler, şeytani kötülükler, acımasız köleler, bilgeler, dilek ile ilgili olanları vardır. Cin sözcüğü asıl anlamı ‘’gizli olandır.’’ Tarih boyunca bu doğa üstü karakterler gizemlerini korudular. Alternatif bir evrende fani insanlar ve ölümsüz tanrılar arasında bir tür iletişim kurdukları söylenir. Erkekler dünyasını ziyaret ettikleri zaman, uzak mağaralarda veya çölde yaşamaktan zorlanırlar. Müthiş gücüne rağmen, büyücülerin baş parmaklarının arasında sıkışıp kaldılar. Büyülü güç veya büyülü eserler ile kutsanmış olan Kral Süleyman gibi hükümdarlar, yüzlerce köleliği aynı zamanda tutabilirler. Diğer büyücüler onları bir asa veya halak gibi eşyalar içinde yakalayabilirler. Gücünü yapay yoldan kanalize edebilirler. Cinler genellikle bu boyunduruktan kaçmaya çalışırlar,bu yüzden onları serbest bırakıldığında karşılığında zengin bir ödül kazanabilirler. İnsanlığa karşı öfke patlak verildiğinde yok olurlar.

Arap mitolojisi Cinlerinde Yetenekler: Cinin sınıflandırmasına bağlı olarak az veya çok büyük güce sahip olanlar vardır. Örneğin; Marid kapitalist güce sahip ve akla gelebilecek her şeyi bir araye getirme yeteneği vardır. Başka bir cin olan Hinn oldukça zayıftır. Yanıltma gücüne sahiptir. Kuran bir Hinn gibi küçük cinin yeryüzündeki her insana atandığını ve kötü düşünceleri kafasına fısıldama görevi verildiğini yazar.

İslami geleneğe göre; cin üç tür canlı varlıktan bir tanesidir. Kutsal yazılarak olduğu gibi Allah cini dumansız ateşten ve meleklerden çıkardı. Uzun bir süredir cinin dünyaya girmesine izin verilmiştir. Nihayetinde Allah insanı çamurdan yarattı, cin insanı reddettiğinde Allah onları net bir aleme bırakarak cezalandırırdı. Bunlara bir örnekte İblistir. Güçlü bir cindir. İblis Allah’ ın bütün meleklere ve cine ilk insana boyun eğmesi emrettiğinde insanların reddedilmesine yol açtı. Allah İblis’ in meydan okumasına öfkelendi. Onu ve takipçilerini lanetledi. İslami metinlerin bazılarında İblis ‘’ şeytan ‘’ olarak anılır. Batıda şeytan olarak adlandırılır.

Arap mitolojisinde on sekizinci yüzyıla kadar yayılan Fars ve Arap hikayelerinin bazıları Bin Bir Gece dir. Yerli inançtaki varlıklar tartışılmazdır. Bazı arkeolojik alanlarda bu zaman zarfında bulunan yazıtlarla birlikte özellikle sihir ve gizem ile ilgili Arabistan’ da bulunan fantezilerdir. Dünyanın en ünlü cini; sınırsız güce sahip, masalsı bir mavi ruhu olan ve Arap Geceleri’ nin hikayelerinin dayanan Aladin’ le birlikte yıldız olan Genie’ dir.Son güncelleme 12.03.2021


EmoticonEmoticon