13 Ağustos 2018 Pazartesi

Babil Mitolojisi

Mitoloji

Babil - Asur Mitolojisi

Antik Asur ve Babillilerin kozmoloji ve tarihi yaklaşık 4000 yıl kadar öncesine uzanır. Kuzey ve Orta Irak bölgesinde halen yaşamaktadırlar. Mezopotamya Dijle ve Fırat nehirleri arasında kurulmuştur. Asur başkenti Ashur olan ulaşımı kolay büyük bir şehirdi. Mezopotamya’ nın kuzey bölgesindeydi. Sümer, Ur, Uruk gibi önemli şehirleri vardı. Bölgenin politik organizasyonu şehir devletleri topluluğudur. Sümer’in kuzeyinde modern Bağdat, Babil, Kish ve Nippur antik yerleşim bölgeleriydi. Agade Sargonu Sümer ve Akkad bölgelerini birleştirdi. MÖ 2000 yılında Asur ve Babil gibi alt krallıklar kuruldu.

Babil Mitolojisinde Tanrı ve Tanrıçalar

Apsu: Yeraltı okyanus tanrısıdır. Lahmus, Lahamu, Kishar’ ın babasıdır.
Tiamat Tanrısı: İlkel Kaos tanrısıdır. Gökyüzü ve Yeryüzü taşıyıcısıdır.

Kishar Tanrısı: Dünyayı sembol eder.

Anu: Tanrıların Kralı, Gökyüzü Tanrısıdır.

Aruru: Ana Tanrıça

Nammu: Saf Tanrıçalardan bir tanesidir.

Mammetum: Kader Tanrısıdır.

Babil Mitolojisinde Marduk:

Babil mitlerinde Marduk baş tanrı değildi. Babil mitololjisinde bütün tanrılar eşitti. Daha sonra tanrılar arasında kavgalar çıktı. Özellkle Tiamant kötülük tanrısı; tanrıların geri kalanından nefret ediyordu.

Babil ve Asur Mitolojisinde Şeytanlar

Babillerin ve Asurluların utukku ('ruh), Alu (' şeytan '), Lilu (bir hayalet, kadınsı versiyonlar Lilitu ve Ardat Lili) ve Gallu (' şeytan ') dahil olmak üzere pek çok isim vardı. Birçok kötü ruhun olduğuna ve her yere sıçradıklarına inanıyorlardı.

Asur ve Babil mitlerinde bu iblisler mezarlar, dağ tepeleri ve harabelerin gölgeleri gibi uzak veya gizli yerlere gizlenmişlerdir. Geceleri dışarı çıkarlar, deliklere ve çatlaklara girer ve kurbanlarına işkence ederlerdi. Yıkıcı rüzgarlardan, ateşlerden ve hastalıktan baş ağrısına, küçük kavgalara, nefret ve kıskançlıktan kaynaklanan kötü şeylerden sorumluydular.Son güncelleme 12.03.2021


EmoticonEmoticon