10 Ağustos 2018 Cuma

Gizli İşaretler

Gizli İlimler

Gizli Semboller

Günümüz dünyasında gizli uygulamaların çok az sayıda insan tarafından bilinir. Gizli semboller başka bir konudur. Her ne kadar çoğu kişi bilmiyor olsada günlük hayatta kullanılır. Kültürlere bağlı olarak anlamları, Dünya daki birçok farklı ülkede işaretler kullanılır. Burada en yaygın olan gizli semboller ve anlamları yazılacaktır.

Beş Köşeli Yıldız: Yaygın olan bir okült semboldür. Tek, bir çizgi halinde çizilmiş bir yıldız şeklidir. Başlangıcı ve sonu yoktur. Baş köşeli yıldızdaki beş nokta kutsal bir semboldür. Beş mistik sayıdır. Hem pentagram olarak, hem de cadılıkta kullanılır. Satanist bir sembol olarak bilinir.

Gizli İlimler 1


Altı Köşeli Yıldız: En eski ve en eski evrensel gizli işaretlerdendir. Davut yıldızı olarak da bilinir. Heksagramdır. Yahudilikte erkek ve dişiyi, ateşi ve suyu temsil eder. Heksagram insanın yaratılışını simgeler.

Gizli İlimler 2

Herşeyi Gören Göz: Eski Mısır a kadar uzanan bir semboldür. Tanrının gözü olarak adlandırılır. İnsanın yaratılışını izlediğine inanılır. Herşeyi gören göz; genellikle kehanette, bazen de sihir için kullanılır. 

Gizli İlimler 3

Ying Yang Sembolü: Dünyadaki birbirini tamamlayan iki büyük gücü temsil eder. Bu kuvvetler aydınlık ve karanlık, erkek dişi, yeryüzü ve gökyüzü, su ve ateş, güneş ve ay olarak bilinir. Yin yang işareti aynı zamanda mükemmel dengeyi temsil eder.

Gizli İlimler 4

Baphomet: Mendes'in Keçi olarak da bilinen Baphomet, bir erkeğin gövdesinden ve boynuzundan (boynuzlu) ve bir keçinin bacaklarından oluşan bir semboldür. Bu sembol ilk olarak bir binadaki figür olarak görülür. Çoğu zaman şeytana inanan kültler tarafından kullanılırdı. Satanistler tarafından kullanıldığında bu işaret Judas keçisi olarak anılır.


Gizli İlimler 5

İngiliz Haçı: Genellikle Hıristiyan sembolü olarak yanlış anlaşılan Kelt Haçı sembolü aslında Hristiyanlık öncesi döneme (M.Ö. 5000) kadar uzanır ve aynı zamanda güneş çarpması olarak da anılır. Kelt mitolojisinde Kelt haçı Keltlerin güneş tanrısıdır. Birçok kelt halkının Hristiyanlık dinine geçmesinden önce Kelt Hristiyan Kilisesinin kullandığı bir semboldür.


Gizli İlimler 6


Çapraz Haç: Barışı simgeler. Dünyaya barış gelmesi için Hristiyanlığın yok olmasını simgeler. Bu sembol ile soğuk savaş döneminde birçok Hristiyan yok olmuştur. Daha sonra sembol Hippi hareketi olarak kabul edildi. Dünyanın her tarafında ürünlerde veya resimlerde görülür.

Gizli İlimler 7


Boynuzlu Tanrı Sembolü: Bu işaret bir el hareketi ile yapılacak bir semboldür. İnsandaki cinsiyet belirtme sembolüdür.

Cadı İşareti: Bir el hareketi olarak gösterilebilecek bir diğer yaygın okült semboldür. Ay Burcu olarak da bilinen Cadı Burcu'dır. El hareketinde işaret, orta ve yüzük parmakları elin avucuna doğru katlanması ile yapılır. Böylece sadece baş parmak ve serçe parmağı dışarıda kalır. Cadı işareti Wiccan inancında ayın yükselişini selamlamak için kullanılır.

Ters Çapraz: Eski inanışlarda Tersine çevrilmiş haçın şeytani olandan ziyade, Hıristiyan bir semboldür. Aziz Petrus, İsa ile aynı şekilde çarmıha gerilmeye layık olmadığı için baş aşağı çarmıha gerilmesini talep etmiştir. Bugün Hristiyan dini ile alay etmek için satanizm de kullanılan bir işaret olarak daha yaygındır. Tarihte kökleri Latince bir sembol bilinir. Ancak daha yakın tarihte Satanizm ve Hristiyan karşıtı idealler ile yanlış ilişkilendirilmiştir. Tarihte, sembolün anlamı her zaman dini inanç söz konusu olduğunda tarafsız olduğunu belirtmeye yarar.Son güncelleme 12.03.2021


EmoticonEmoticon