14 Ağustos 2018 Salı

Güneş Sembolleri

Semboller

Mitolojide Güneş Sembolleri

İnançlarda, kültürlerde bir sembol olan Güneş, yaygın işaretler ile gösterilir. Güneş sembolleri ışınları olan veya olmayan daireler, haçlar veya spiraller içerir. Dini ikonografide Güneş’in kişileştirilmesi bir ışıltılı taç görünümdedir. Mitolojide 19. Yüzyılda popüler hale gelen, bilimsel düşünce, tarihsel mitler ve ikonografilerle ‘’güneş sembolleri’’ çeşitliliği göstermiştir. Hint – Avrupa çalışmalarında 19. Yüzyılda swastika, triskele, güneş çarpı gibi birçok simgeler, 20 yüzyılda da korunarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Gizli sembollerde ‘’kara güneş’’ işaretide bulunur. Aztekler, Meksika, Amerika yerlileri inançlarında tanrı ile bağlantılı mistik anlamları vardır. Ölüm, mezar, rahip ile simgelenir. Yeniden doğuşu sembol eder.


Semboller 1


Aztek mitolojisinde (Avusturalya) bir kelebekle yer altı varlıkları ile iletişime geçerlerdi. Yeniden doğuşun simgesidir. Aynı zamanda korkutucu dünya tanrıçası; siyah kelebek olarak yeryüzünde dolaşır. Siyah kelebek; kurtçuklardan oluşur.

Güneş Diski: Çoğu güneş sembolünün temel diski dairesel şekildir. Kozmik bilinç ruhunu simgeler. Kişinin aydınlanmasını sağlar. Eski Mısır kabartlamaları ve harebelerinde Güneş’in ve yılanın imajı ayrılmaz. Güneş tanrısı Ra örneğinde; altın güneş diski, İsis örneğinde kafasında ve mediatsyonda imajlanan beyaz ay enerjisine oturur. Beyaz ( Ay tarafından sembolize edilen) ve İda kanalının güneş diski tarafından temsil edilen son renk; altından önce görülür. Bu Mısırlı tanrıların neden başlarının üzerinde bir güneş diskiyle yılan tarafından kuşatılmış olarak iç aydınlanmadan sorumlu mekanizmayı gösterir. Firavunlar genellikle kobra olarak bir yılan içeren taç giyerler.

Semboller 2

Güneş sembolü; eski Mezopotamya’ da yıldız olarak; dört dalgalı, dört üçgen ışınla tasvir edilir. Güneş ışınlarının insan yüzleri ile temsil edilmesinin ikonografik yanı; güneş tanrısı Helios ‘u temsil eder.

Haçlarda Güneş Sembolü: Güneş tekerleği; genellikle dört mevsimi, tropikal yılı simgeler. Tarih öncesi Avrupa da Tunç çağında; kült öğretilerinde çevrelerinde haçlarla çizilmiş güneş resimleri bulunmuştur.

Hristiyanlıkta güneş, Başmelek Mikail’in evidir. Aynı zamanda Mesih benzeri niteliklerin bir sembolüdür.

Antik Mısır Güneş Tanrısı; Horus, Ra ve Osiris ile ilişkilidir. Horus yükselen güneşi, Osiris Güneş’i, Ra Güneş’in zirvesini simgeler.

Yunan mitolojisinde Zeus’ un gözleri olarak semboldür.

Güneş çoğu kültürde erkek enerjisi ile ilişkilidir.

Kelt mitolojisinde dişil güç ışınları sembol eder.

Afrika, Japonya, Alman ve Kızılderili kabilelerinde Güneşi kadınsı bir enerji olarak tasvir edilir.

Güneş Sembolü Çiçekler:

Lotus, gül, ayçiçeği, krizantemdir.

Çeşitli Güneş Sembolleri:

Gamalı Haç, sarmal, yıldız, tekerlek, disk, kalp, iki tekerlekli araba, yüz, göz, dairedir.

Güneşle ilgili Hayvan Sembolleri:

Aslan: Bilgelik, güç, imtiyaz, haysiyet, cesaret, adalet, vahşilik, hakimiyet, yetkidir.

Şahin: Liderlik, dikkat, vizyon, güç, enerjidir.

Semender (tarot kartlarında değnek sembolleri): Vizyon, enerji, sırlar, büyüme, denge, duygu, yenileme, geçiş, farkında olma, tinsellik, adapte olabilme, fırsatçı, aydınlanmadır.

Sülün: Tutku, denge, cinsellik, koruma, yaratıcılık, iyi yargılama, hakiliyettir.

Horoz: Gurur, dürüstlük, cesaret, uyanıklık, kibir, kuvvet, ihtişamdır.

At: Güç, zarafet, özgürlük, soyluluk, kuvvettir.

Kuğu: Aşk, zarafet, birlik, saflık, güzellik, rüyalar, denge, dönüşümdür.

Kirpi: Enerji, dirilik, doğurganlık, sezgi, koruma, algı, zeka, benzersizlik, beceridir.

Örümcek: Kader, zaman, kurnaz, konjoktürel, yeniden doğuş, gizem, oluşturma, strateji, koruma, ilerici, becerikli zekadır.

Kartal: Beceri, odaklanma, cetvel, güç, vizyon, kontrol, özgürlük, topluluk, aksiyon, yargı, kurtuluş, ilham, belirlemedir.

Ejderha: Savaşçı, dürüstlük, güçtür.

Boğa: İstikrar, kuvvet, dayanma gücü, doğurganlık, güven, belirlemedir.Son güncelleme 12.03.2021


EmoticonEmoticon