Güneş Jüpiter Açısı - Gizli İlim ve İnsan

29 Kasım 2018 Perşembe

Güneş Jüpiter Açısı

Astroloji - Açılar
Güneş Jüpiter Kavuşum Açısı

Bu kavuşum açısı, kişinin kendisine sonsuz güvenini temsil eder. Gelecek için potansiyel hazırlar, kendini iyi hissetme, hayata olumlu bakma, aktivitelere katılarak tecrübeler elde etmeye, bilgi kapasitesini artırıcı çalışmalara katılmaya, ayaklarını yere tam sağlam basma düşüncesini gösterir. Bu transitin zararlı bir yönü şudur. Kendini büyük ve yüce görmeye, bilgiçlik taslamaya, kibri ifade eder. Kişisel kazanç ve gelişmelerde bireyselcilik ön planda olur. Asla azla yetinmezler, haritada diğer etkiler farklı olsa da, bu konum yüksek ruhlu kişileri gösterir.

Güneş Jüpiter Sekstili 60 derece Tolerans -+ 5 derece orb (Güneş Altmışlık Jüpiter) Bu konumda, cesaret, güven ve şans etkilidir. Bu insanlar çok meraklı ve zekidirler, doğuştan filozofturlar, yeteneklerinin farkında olduklarından öz güvenleri çok gelişmiştir. Rutin işlerden hoşlanmazlar çünkü kendilerini ifade etme ihtiyacı hissederler. Kişi kendisi ile barışık, mutlu kişilerdir. Haritada farklı etkiler yok ise, kendilerine karşı gereğinden fazla hoş görülüdürler.

Güneş Jüpiter Sekstili 90 derece Tolerans -+ 7 derece orb (Güneş Kare Jüpiter) Bu transit sert bir pozisyon olmasına rağmen iyi bir etki olarak ortaya çıkar. Yapmak istenen her türlü iş için kişiye güç verir. Aynı zamanda aşırılıklardan kaçınmayı ve disiplinli çalışmayı sağlar. Doğum haritasında bu etkiyi alan kişiler, hep uç noktalarda yaşarlar. Kendilerinden ve başkalarından çok fazla şey beklerler. Genellikle iyi niyetlidirler. Hayat dolu oldukları için iyi vakit geçirirler. Bunun dışında bu açının etkisinde olan kişiler başkalarından gelecek zorluklar ile karşılaşabilirler. Ayrıca, kendilerine karşı fazla hoş görülü olmaları, dinlenmeyi ihmal etmelerine neden olabilir.

Güneş Jüpiter Sekstili 120 derece -+ 7 derece orb (Güneş Üçgen Jüpiter) Genişlik, yücelik, devasa bir iyimserlik görülür. İyilikler yönünden ısrarcıdır. Bu konum çok güçlü yaratıcı yetenekleri gösterir. Kendilerine olan güvenleri gelişmiştir. Çok şanslı olurlar, gerekli konularda planlar yapmak için uygun zamandır. Bu enerjiyi kişi güzel ve faydalı olacak şeyler ile geçirmesi uygun olur. Bu transit zihni geliştirmeye, yeni iş alanlarına, bilgilere uygundur.

Güneş Jüpiter Sekstili 180 derece -+ 7 derece orb (Güneş Karşıt Jüpiter) Bu insanların egosu çok yüksek olur, fazla gelişmiştir. Diğer zıt potansiyellerde olduğu gibi iki zıt faktör vardır. Fakat burada olumlu yön daha kolay aktif hale getirilir. Bireyin ruh hali her şeyin yolunda ve kendini mutlu hisseder haldedir. Olumlu veya olumsuz düşüncelerde fazla aşırıya kaçmamalıdır. Örneğin çok fazla para harcanmamalıdır, lükse kaçmamalıdır. Bunun dışında pek çok konuda yetenekleri olan yaratıcı kişilerdir.Son güncelleme 15.03.2021