Anadolu'da Ana Tanrıça Kültürü - Gizli İlim ve İnsan

20 Şubat 2019 Çarşamba

Anadolu'da Ana Tanrıça Kültürü

Türk Mitolojisi
Anadolu'da Ana Tanrıça Kültürü
Ana Tanrıça Kültü tarihin en eski dönemlerinden itibaren farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde karşımıza çıkan bir kavramdır. Çok tanrılı din inanışının yaygın olduğu Eskiçağ toplumlarında “Doğa Tanrıçası” olarak kabul edilen ve tapınım gören Ana Tanrıça tasvirlerine yoğun olarak rastlanır. Magna Mater olarak tanımlanan Büyük Ana Tanrıça inanışı daha sonraki kültürel süreçte özellikle Friglerde Kybele olarak bilinir. Anadolu’da M.Ö. 6. Bin yıldan itibaren farklı kültürler tarafından benimsenen Ana Tanrıça; Kubaba, Kybebe, Kybele, Kubile, Matar Kubile, Nana, Marienna, Dindymene, Sipylene gibi isimlerle temsil edilmektedir. Ana Tanrıça inanışının Friglerde yoğun olarak ortaya görüldükten sonra Lidyalılara, Klasik Çağlarda ise tüm Akdeniz kıyılarına ulaştığı anlaşılmaktadır. Tarihin çeşitli dönemlerinden itibaren bereket, bolluk, verimlilik ve doğurganlık sembolü olarak görülen Ana Tanrıça tasvirlerine Hitit, Frig, Urartu, Yunan ve Roma kültürlerinde rastlanır. Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı merkezlerinde görülen Ana Tanrıça inanışları ile ilgili ortak sosyo-kültürel ve dinsel özellikler, evrensel bir kültürel bütünlüğe, ortak bir paydadan kaynaklandığına işaret etmektedir.


Çatalhöyük’te Ana Tanrıça inanışları ile ilgili buluntular heykelcik, duvar resimleri ve kabartmalardan oluşmaktadır. Çatalhöyük’te dinsel ya da kutsal amaçlı olarak tasarlandığı düşünülen odaların içinde ele geçen Ana Tanrıça heykelciklerinin doğum yapan ve küçük çocuklar taşıyan kadın tasvirlerinden oluştuğu görülmektedir. Ana Tanrıça Kybele’nin bazı tasvirli eserler üzerinde boğa ve aslanla birlikte betimlenmesi Frig toplumları üzerinde Ana Tanrıçanın saygınlığını ve gücünü gösteren önemli unsurlar olarak dikkat çeker.

At üzerinde girmiş oldukları savaşları kazanan amazon kadınları, oldukça hızlı ve çeviktiler. Amazon kadınları esir alınmayı ve köleliğe karşı olduklarından dolayı kendilerine sadece kadınlardan oluşan bir devlet kurdular. Kendilerine iki tane kraliçe seçtiler. Son güncelleme 18.03.2021