20 Şubat 2019 Çarşamba

Türk Mitolojisinde Yay ve Ok

Türk Mitolojisi
Türk Mitolojisinde Yay ve Ok

Türklerde ok ve yay oldukça geniş ve mühim bir konu olmuştur. Özellikle Türk tarihi açısından ilk devrelerden itibaren yaygın bir şekilde kullanılmayabaşlamış olup bugüne kadar önemini yitirmeden devam etmiştir. Elbette ki bualanda kabiliyetli insanlarında var olması günümüze kadar ulaşmasınıkolaylaştırmıştır. Sadece askeri anlamda değerlendirmek ise yanlış olur. Çünkü hem siyasi anlamda hem de sosyal anlamda oldukça büyük bir etkiye sahipolmuştur ki bunun örnekleri oldukça çoktur. Özellikle hakimiyet alameti olarakkullanılması ve bir güç sembolünü ifade etmesi bize zaten pek çok şeyi ifadeetmek için yeterli olacaktır. Dünya tarihi açısından çok mühim bir yere sahip olan Türklerin şimdi bakacağımız ve inceleyeceğimiz alanı ok ve yay olacaktır. Yukarıda bir hakimiyet sembolü olarak kullanılmasından bahsetmiştik bu konuya bakacak olursak eğer Dukak’ın Temür-Yalığ (Demir-Yaylı) unvanı taşıdığına dair eski kayıtlar Türklerde ok ve yayın bir hakimiyet alameti olarak kullanılmasına ve Ebu’l Ferec’in kuvvetinden dolayı ona “Demir Yaylı” unvanı verildiği kaydına rağmen bu Oğuz beyine, sanıldığının hilafeti olarak, boy beyliğinden ileri bir siyasi kudret atfolunamaz. Ok ve Yayın Türklerde değerlendirme sahası oldukça geniş olmuş ve kullanım alanları farklılık gösterse de değerinden bir şey kaybetmemiştir. Nitekim yine Kavurt Bey’ in fermanlarına “ok ve yay” nişanını koyardı.

Taşıdığı çetr de ok ve yay biçimindeydi. Bu konuda örneklerin sayısını oldukça artırabiliriz. Görmekte oluyoruz ki ok ve yay Türklerde hakimiyet alameti olarak önemli bir alana sahip olmuş ve kullanılmıştır. Bu sebeple hükümdarlar gerek fetihlerinden sonra olsun gerek haberleşme de kullandıkları mektupların başında olsun hem kendilerini tanıtım amaçlı hem güç gösterisi için kullanmışlardır. Filhakika 455’ de Bağdat’ da basılan madalyonun bir yüzünde halifenin, öteki yüzünde Sultanın isimleri yazılmış ve her iki yüzünde de Tuğrul Beg’ in kabartma bir tasviri, bu resmin üstünde de sultanın hakimiyet sembolleri olan ok ve yay kullanılmıştır. Askeri anlamda da kullanılmış ok dönem içerisinde Türk devletlerine oldukça büyük bir güç kazandırmakla yetinmemiş çağdaş devletleri karşı daha üstün ve güzel teknolojide yapılan oklar ve yaylar tüm devletlere korku salmayı başarabilmiştir. Mesela bakacak olursak İskitler atlı okçulardı. Ok ve yay İskit savaşçısının temel silahıydı. Ağaçtan ve kirişten yapılan yaylar vardı. Savaş halinde değerli sadağın ölçülerine göre gerilir ve uzunluğu 80 santimetreyi geçmezdi.Son güncelleme 18.03.2021


EmoticonEmoticon