Evliliği Kurtarmak için - Gizli İlim ve İnsan

16 Mart 2019 Cumartesi

Evliliği Kurtarmak için

dualar


Evliliği Kurtarmak ve Dargınlıkları gidermek için dua

Birbirini sevmeyen karı koca arasını düzeltmek için ve sevgi ,muhabbet temin etmek için temiz yıkandıktan sonra bir arabi ayın ilk veya ikinci cumasının sela vaktinde 7 kağıda şu dua ve ayetleri yazıp hergün 1 tavesini suda silip üzerine kağıtta yazılı dua veya ayeti 41 kere okuyup her ikisine içirilirse aradaki soğukluk muhabbet ve sevgiye döner.

1.kağıda Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahi ve minellahi ve illallahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 

2.kağıda Besmele çek.innehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim.Ella talu aleyye ve tuni müslimin. 

3.kağıda Bismillahirrahmanirrahim.Ve kaler kebu fiha bismillahi mecreyha ve mürsaha inne rabbi le-gafurun rahim.

4.kağıda Bismillahirrahmanirrahim.Şehidallahü ennehu la ilahe illa huu,velmelaiketü ve ülül ilmi kaimen bilkisti la ilahe illa hüvel azizül hakim.

5.kağıda Bismillahirrahmanirrahim.Ve indehu mefatihül gaybi la ya lemüha illa huu ve ya lemü ma fil berri vel bahri ve ma te skutu min verekatin illa ya lemüha ve la habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin vela yabisin illa fi kitabin mübin.

6.kağıda Bismillahirrahmanirrahim.Ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehüm innehü azizün hakim

7.kağıda Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüve rabbi ia ilahe illa huu,aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab. Bu ameliyeye gerekirse 3 hafta devam edilir.Son güncelleme 22.03.2021

Mustafa Varlı