İskambil Falı Maça Joker Kartının Anlamı - Gizli İlim ve İnsan

19 Mart 2019 Salı

İskambil Falı Maça Joker Kartının Anlamı

fal
İskambil Falı Maça Joker Kartının Anlamı

Maça joker Kartı kuruntuları simgeler. Bu kartla kişinin neye takıldığını, ne için huzursuz olduğunu, bu kuruntuların doğru olup, olmadığını Yanındaki kartlara göre yorumlanır. Huzursuzluğu çıkaran kişinin nedeni, bu kuruntuların sonuçlarını anlamlandırır.