İskambil Falıl Sinek Altılı Kartının Anlamı - Gizli İlim ve İnsan

19 Mart 2019 Salı

İskambil Falıl Sinek Altılı Kartının Anlamı

fal
İskambil Falı Sinek Altılı Kartının Anlamı

Sinek altılı iskambil Kartı falı baktıranın yada niyet edilen kişinin karakterini anlatır. Bu kart Yanındaki olumlu yada olumsuz kartlar ile yorumlanarak, kişinin karakter yapısından ip uçları elde edilebilir. Onun yapısındaki olumlu ve olumsuz olan hareketler, yada sevip sevmediği olaylar belirlenebilir.