Sevdiğiniz Yüz Vermezse - Gizli İlim ve İnsan

16 Mart 2019 Cumartesi

Sevdiğiniz Yüz Vermezse

dualar
Sevdiğiniz Yüz Vermezse okunacak dua

"SÜBHANEKE LAİLAHE İLLA ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEY,İN VE VARİSÜHÜ"

Manası: Ortağ ve benzeri olmayan ey sübhanım Allah, Bütün noksanlıkdan ve acizlikden münessehsin.Şanına layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mabud olan ancak Cenab-ı İzzetindir.Hevai nefsimle ikameti ubudiyetden firar atmiş zulmeti beşeriyet ile zayıf ,naçar,zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bimecal (güçsüz takatsiz) kaldım.Ey Alemlerin Rabbi elimden tutanım sensin.Nice yüzbin alemi var eyledin.Celal sıfatına mazhar olanları kahr, celal ve azametinle terbiye eden sensin.Cemal sıfatına mazhar olanları umum lütuf , rahmet ve inayetinle terbiye eden sensin.Hicabı zulmaniyetden (karanlık perdelerden) aciz ,naciz kalbimi halas edip envarı lütufu hakkaniyetine mazhar eden ve Rahmet nazar ettiren sensin. Ya Rabbi, Bütün alemler mahv ve yok olmağa mahküm, Sen ise bakisin. "Esmai ilahiyeden bir ismi şerifde "Ya Rabb" dır. Yani "Ey terbiye eden" Eger bir gönül hacetin olsa sevdiginiz kimse size yüz vermezse Pazar günü gusül edip 121 defa bir yenir taam üzerine okuyup ona yedirirse hemen onun hayaline düşer, sevgi ve onsuz karar kılamaz.

 1 dost 1000 düşmana bedeldir.

Hakiki gizli ilimler hazinesi Seyyid Süleyman El Huseyni Cemiyet Kütüpanesi Tarihi.1332 Bendeki baskısı.1976
Son güncelleme 22.03.2021