24 Nisan 2019 Çarşamba

Astroloji ve Ay Fazları

Astroloji
Astroloji ve Ay Fazları

Doğum çizelgemizdeki en temel iki enerji Güneş ve Ay'dır. Güneş bize en kişisel olanı ve amacını hissettiren yansıtıcı olan en yang olmasına rağmen, Ay bize amacımızın uygulanmasını sağlayan en yinektir, alıcıdır. Güneş, sistemimizin ışığı ve yaşamıdır. Bize en yakın göksel cisim olan Ay, insan vücudundaki kan akışının yanı sıra denizin ve tüm yaratıkların ritmini kontrol eder.

Ay her gece Güneş'in ışığını dağıtırken, bu ortaklığı deneyimliyoruz ve insanın kişiliğini oluşturmadaki ilişkilerini anlayabiliyoruz. Her gece, Ay ile Güneş arasındaki değişen ilişkiye göre farklı miktarda ışık verilir. Yaklaşık yirmi sekiz günlük bir döngü içinde Ay, sekiz evreden geçecek ve her evre yaklaşık kırk beş derece ya da üç buçuk gün sürecek. Bu aşamaların her biri,


gezegendeki tüm yaşamı etkileyen kendi benzersiz özelliklerine sahiptir. İlk aşama Yeni Ay olup, o zaman yüzeyinden hiç ışık çıkmıyor.

Sıfır dereceden başlayarak döngüsünü üç yüz altmış derecede tamamlamış olacak. Bu aşamaları tarif etmenin bir yolu bitkinin analojisini kullanmaktır. Yeni Ay'da, tohum çimlenmeye hazırlanırken yerin içindedir. Yeni bir başlangıçta implante edilir.
Hilal Aşamasının ilk derecelerinde, filiz, ilk ışık dürtüleriyle dünyadan çekilir. Hilal evresinin kalan aşamalarında, bitki enerjilerini doğanın elementlerine karşı harekete geçirerek güçlendirme sürecinden geçer.İlk Çeyrek ortaya çıktığında, bitki sağkalımın ilk aşamalarını geçmiştir ve şimdi kök salmaktadır. Bitki, yaşam gücünü sağlam bir şekilde sabitleyerek, enerjilerini, kökleri ve yapraklarının büyümesine, Gibbous Fazının başında ortaya çıkan minik tomurcuklarla yoğunlaştırabilir. Gibbous Faz sırasında, bitki varlığının nedeni üzerinde duruluyor. Gereksiz olan her şeyden kurtularak, başından sonuna kadar bütün geçmişinin doruk noktası çiçek açarak başarıya ulaştığı ana getirilir. Dolunay'ın aşaması tamamlanmadır. İş yapıldı ve bahçıvan geri çekilip çabalarını değerlendirebilir. Dolunay kırk beş derece boyunca ilerledikçe çiçek meyve olur. Yaygınlaştırma aşaması hasattır. Bitkinin amacı şimdi dünyaya, onu ortaya çıkaranlara geri vermek ve başkalarını beslemektir. Üçüncü Çeyrek geldiğinde, hasat bitti, bolluk paylaşıldı ve tarlalarda kalanlar ayrışmaya başladı. Döngü sona eriyor. Balzamik Faz sırasında tohum kapsülü yeraltına gömülür. Neyin orjinal haliyle artık var olmadığı açıktır. Bu geçiş zamanı. Ay'ın ışığı çok kısık büyüdü ve bu evrenin sonunda karanlığa kaybolacak.

Ay Evreleri: Tanımlar

Doğduğumuzda, Ay'ın evrelerinden birinin etkisiyle giriyoruz. Derecesi yoğunluğunu belirleyecektir.

YENİ AY:
Bir kişi Yeni Ay etkisi altında doğduğunda, reenkarnasyon açısından, bu kişinin sekiz kat sekansının ilk enkarnasyonunda doğduğu düşünülmektedir. Bu kişi kendiliğinden bir kaliteye sahip olduğundan, önceden planlama yapmak her zaman başarı ile karşılanmıyor. Hayatı sınırsız olasılıklarla büyük bir macera olarak görüyorlar. Anı yaşamak, geçmiş onlar için önemli değil. Ay hiç ışık tutmadığında doğarken, içgüdüsel olarak yanıt vermeyi ve sezgiyle hareket etmeyi öğrenmeye geldiler. Harita olmadan dolaşabilir ve boş zamanlarında gideceği yere varırlar. Sıklıkla kendileri dahil olmaları nedeniyle eleştiriliyorlar, ancak onların kim olduklarını öğrenmeleri ve dünyaya yansıtmaları gerekiyor. Anahtar Kelimeler: İlk dürtü; İçgüdü; Projeksiyon

HİLAL: Hilal Dönemi için anahtar kelime atılımdır. Yeni Ay'da başlayanların ilerletildiği zamandır. Mücadele zamanı çünkü yeni döngünün başlamasından önce yürürlükte olan geçmişin hayaletleriyle boğuşmak zorunda kalıyor. Bu yeni kimliğin, tamamen ve özgür bir birey olarak tamamen işlevsel olması için eski standartların, tutumların ve yapıların üstesinden gelmesi gerekir. Bir Hilal Ayında doğan insanlar kendilerini kendilerini duygusal olarak geçmişe bağlı bulurlar. Güvenlik ihtiyacını hissetmek, kendi rahat bölgeleri içinde kalmak isteyen, alışılmış davranışlara çekilebilirler. Duygusal şantaja karşı savunmasız olabilirler, büyümelerini desteklemeyecek şekilde “kendilerini olduğu gibi tutmak” isteyenlere kurban olurlar. Hilal ay tipleri, yetişkinliğe kadar evden ayrılmakta zorlanabilir. Yaşam güçlerini bağımsız olarak kurmaları şarttır. İlk adımın en zoru olduğunu anlamaları önemlidir, ancak bir kez yeni fırsatlar açılmaya başlanmalıdır. Son zorlukları, bu fırsatları değerlendirmek ve onlara göre hareket etmektir. Anahtar Kelimeler: Aktivasyon, gelecek

İLK ÇEYREK: İlk Çeyrek Ay, “eylemdeki kriz” olarak adlandırılabilir. Zorluğun, krizden salınan enerjiyi yönetmek ve sonra onu yeni biçimine yeniden yapılandırmak olduğu bir zamandır. Bu aşamada doğan insanlar, herhangi bir acil duruma varabilir. Bölünmüş ikinci kararlar verebiliyor ve üzerlerinde hareket edebiliyorlar. Eski yapıları parçalama ve yenilerini yaratma yeteneğine sahiptirler. Bunlar öncüler, patlayıcılar, kahraman ve kahraman. Bilinçsizce hayatlarında sadece heyecan uğruna heyecan uyandırmak için hasara yol açmamak önemlidir. Statükoya dahil olanların hayatlarında çatışma yaratacakları muhtemeldir. Bunları acil serviste çalışırken ve ambulanslar sürerken bulabilirsiniz. Anahtar Kelimeler: Temizlemek, aksiyon, bina

Kambur: Gibbous Fazında doğanların mükemmellik için doğuştan gelen bir isteği var. Keskin, analitik zihinlere sahip olmaları, anlamaları gerekir. Tüm açılardan bir konuya baktığımızda, konunun özüne girerken tam bir sevinç yaşarlar. Şeyleri varlıklarının özüne getirerek, gerçeği ortaya çıkaracaktır. Hayatlarını gelecek vahiyin nefesiyle artar, endişeli bir beklentiyle yaşarlar. Bu zamanda doğmuş çocuklar cevaplardan memnun olmayacak, cevabın neden ve nasıl ortaya çıktığını bilmek isteyeceklerdir. Gibbous ay insanları, amaçlarını yapabildiklerini öğrenmek ve elde edebildikleri kadar iyi olmak için iyi çıraklar yaparlar. Anahtar Kelimeler: Mükemmelleştirme; Analiz; Yorumlamak

DOLUNAY: Dolunay, ondan önce gelen tüm zorlu çalışmaların tamamlanmasını sağlar. Mükemmelliğe ulaşan yapının, yaşamın nefesi anlam ve amaç ile aşılanma dürtüsünü yaşadığı zamandır. İçgüdüsel olan her şeyin kasıtlı eylem haline geldiği zamandır, şimdi daha önce hissedilenler şimdi görünür hale gelecektir. İdealler gerçekleştirilmeli, herkesin sahip olması için dünyaya getirilmelidir. Bu ilk. Dolunay altında doğan insanlar idealisttir. İlgili olabilecek inanç sistemlerini aramak için çok zaman harcayabilirler. İlişkiler onlar için önemlidir ve sözlerinin ve eylemlerinin diğerleri üzerindeki etkilerinin tam olarak bilincinde olmaları gerekir. Bu maddi dünyada ideal ilişkiyi bulmak onlar için zor ve çoğu zaman dine veya ideal bir nedene dönüşecekler.
Anahtar Kelimeler: Mükemmellik; Tamamlama Bilinci; Aydınlatma

YAYMAK: Ayın Yaygınlaştırılması, bilinçli operasyonun ikinci aşamasıdır. Dolunayda tamamlananlar şimdi dağıtılmaya hazırdır. Bu aşamada doğan insanlar doğal iletişimcilerdir. Onlar inandıkları şey ve amaçları dünyaya yaymak. Kendi deneyimlerinden edindikleri bilgileri paylaşır ve iletirler. Onlar öğretmenler ve filozoflar. Paylaşacak bir mesajı yoksa, umutsuz olabilir. Mesajın alınıp alınmamasından sorumlu olmadıklarını anlamak onların dersidir. Söylediklerine göre hareket etmek herkesin rolü değildir, ancak Yaygınlaştırma Aşamasında doğmuş olan kişinin bunu söylemesidir. Söylediklerine inandıkları sürece iyi gazeteciler ve gazeteciler yapıyorlar. Anahtar Kelimeler: Farkındalık.

SON ÇEYREK: Son Çeyrek için anahtar kelime yeniden düzenlemedir. Özelliklerinin çoğunun gizlendiğini belirlemek en zorudur. Birinci Çeyrek “eylem halindeki krizi” tecrübe ederken, Üçüncü Çeyrek “bilinçte kriz” yaşar. Eski sistemler ve değerler işe yaramaz hale geliyor. Bu zamanda doğmuş insanlar için burada ve şimdi yaşamla ilişki kurmak zor. Genellikle kendi dünyasında yaşıyor gibi görünmektedirler, gerçekte içsel bir yeniden yapılanma sürecinden geçerler. İçlerine sessizce geliştirdikleri için dünyaya kabul edilebilir bir yüz sunacaklar. Kendi iç benlikleri tamamlandığı zaman yepyeni, tamamen gelişmiş bir kişi ortaya çıkar. Bu kelebek, olduğu tırtıldan oldukça farklı ve onları “tanıdıklarını” düşünenlere sürpriz oldu. Bu insanların kendilerini bulmak için zamana ve alana ihtiyaçları var. Uymaları için baskı yapılırsa, başkalarının kendilerini kooperatif ve isyankar görmelerine neden olarak isyan edebilirler. Çocuklar olarak, çok fazla “yalnız” zamana ihtiyaç duyarlar ve uykularında ve meditasyon hallerinde çok fazla işlem yaptıkları için diğerlerinden daha fazla dinlenmeye ihtiyaçları olabilir. Anahtar Kelimeler: Yeniden düzenleme; Düzeltme; Hayal kırıklığı; Eliminasyon.

Balzamik Faz: Ay döngüsünün son aşamasıdır. Bu, bir döngüden diğerine ayarlama zamanıdır. Geçmiş ile gelecek arasındaki köprüdür. Bu zamanda doğan insanlar, sekiz aşamalı yaşam döngüsünü bitiriyorlar. Bu nedenle, bu yaşam çok karmik olanıdır. Diğer yaşamları da içeren geçmişten gelen insanlarla kısa süreli ilişkiler kursa da çok yoğun, çok tüketen bir kalıp var. Bu karmik bağların bir sonraki yeni döneme devam etmeden önce çözüme ihtiyacı var. Bu insanlar genellikle psişik yetenekleri belirgindir. Onlar, yıllarını vaktinden önce gören vizyonerler. Çocuklar olarak genellikle akranlarından ayrı hissediyorlar; onlar yalnız. Balsamik Ay halkı bir durumun gerçek anlamını alabilir, bilgeliğin özüne damlatabilir ve başkalarının farkındalığına ekleyebilir. Onlar gurular. Görevleri, bir sonraki Lunar Döngüsü sırasında bir sonraki aşamada filizlenecek olan temel bilgilerin iletilmesidir. Anahtar Kelimeler: Kuluçka; Hazırlık; Kapatma; Teslim.


EmoticonEmoticon