İblis Listesi Flauros - Gizli İlim ve İnsan

19 Nisan 2019 Cuma

İblis Listesi Flauros

gizli bilimler
Demon Flauros


Altmış dördüncü iblis. Flauros; geçmiş ve gelecek konuların gerçek cevaplarını verir. Kehanet, ilahi bilgi, 36 lejyon yönetir. Düşman olanları yok eder.