İblis Listesi Leraje - Gizli İlim ve İnsan

19 Nisan 2019 Cuma

İblis Listesi Leraje

gizli bilimler
Demon Leraje

On dördüncü iblis. Büyük savaş ve yarışmalara sebep olur. Hastalık, savaş, 30 lejyon yönetir. Oklarla karışıklıkları düzeltir.