İblis Listesi Malphas - Gizli İlim ve İnsan

19 Nisan 2019 Cuma

İblis Listesi Malphas

gizli bilimler
Demon Malphas


Otuz dokuzuncu iblis. İnsan şeklini kullanarak kısık sesle konuşur. Evler ve yüksek kuleler inşa eder. 40 lejyon yönetir. Sırları bilir.