İblis Listesi Raum - Gizli İlim ve İnsan

20 Nisan 2019 Cumartesi

İblis Listesi Raum

gizli bilimler
Demon Raum


Dördüncü iblis. Hazineleri çalmak, evleri taşımak, insan onurlarını yok etmektir. 30 lejyon yönetir. Kehanet, çalmadır.

const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); const webpack = require('webpack'); //to access built-in plugins const path = require('path'); module.exports = { entry: './path/to/my/entry/file.js', output: { filename: 'my-first-webpack.bundle.js', path: path.resolve(__dirname, 'dist'), }, module: { rules: [ { test: /\.(js|jsx)$/, use: 'babel-loader', }, ], }, plugins: [ new webpack.ProgressPlugin(), new HtmlWebpackPlugin({ template: './src/index.html' }), ], };