İblis Listesi Sabnock - Gizli İlim ve İnsan

20 Nisan 2019 Cumartesi

İblis Listesi Sabnock

gizli bilimler
Demon  Sabnock


Kırk üçüncü iblis. Kuleler, kaleler inşa etmektir. Yaralara, çürüklere sebep olur. 50 lejyon yönetir. Hastalık, savaş.

const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); const webpack = require('webpack'); //to access built-in plugins const path = require('path'); module.exports = { entry: './path/to/my/entry/file.js', output: { filename: 'my-first-webpack.bundle.js', path: path.resolve(__dirname, 'dist'), }, module: { rules: [ { test: /\.(js|jsx)$/, use: 'babel-loader', }, ], }, plugins: [ new webpack.ProgressPlugin(), new HtmlWebpackPlugin({ template: './src/index.html' }), ], };