İblis Listesi Seere - Gizli İlim ve İnsan

20 Nisan 2019 Cumartesi

İblis Listesi Seere

gizli bilimler
Demon  Seere


Yedinci iblis. Doğu kralının emri altındadır. Bir adam şeklinde görünür. Hırsızlık, saklı şeylerle ilgisi vardır. Çalınma, eşyaları taşıma, hazinedir.const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); const webpack = require('webpack'); //to access built-in plugins const path = require('path'); module.exports = { entry: './path/to/my/entry/file.js', output: { filename: 'my-first-webpack.bundle.js', path: path.resolve(__dirname, 'dist'), }, module: { rules: [ { test: /\.(js|jsx)$/, use: 'babel-loader', }, ], }, plugins: [ new webpack.ProgressPlugin(), new HtmlWebpackPlugin({ template: './src/index.html' }), ], };