İblis Listesi Shax - Gizli İlim ve İnsan

20 Nisan 2019 Cumartesi

İblis Listesi Shax

gizli bilimler
Demon  Shax


Kırk dördüncü iblis. Erkek ve kadının görüşünü, fikirlerini, işitmesini, anlayış özellerini alır. 30 lejyon yönetir. Çalmalar.
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); const webpack = require('webpack'); //to access built-in plugins const path = require('path'); module.exports = { entry: './path/to/my/entry/file.js', output: { filename: 'my-first-webpack.bundle.js', path: path.resolve(__dirname, 'dist'), }, module: { rules: [ { test: /\.(js|jsx)$/, use: 'babel-loader', }, ], }, plugins: [ new webpack.ProgressPlugin(), new HtmlWebpackPlugin({ template: './src/index.html' }), ], };