Ok Falı - Gizli İlim ve İnsan

18 Nisan 2019 Perşembe

Ok Falı

Falı
Ok Falı Nasıl Bakılır?

Fal çeşitlerinden ok falı eski bir kehanet sanatıdır. Ayrıca bolomancy olarak bilinir. Genellikle Babilliler, Yunanlılar, Araplar ve İskitler tarafından kullanılıyordu. Okların üzerinde tüyler vardı ve bazı gizli sembollerle yazılmıştı . Zor bir sorunun cevabı arandığında, bu oklar bir titreme ve atıştan rasgele seçilirdi. Oklar cevap olarak kullanılabilecek çeşitli seçenekler içeriyordu. En düştüğü oku cevap olarak görev yapacaktı; Tanrı'nın iradesi olarak kabul edildi. Arap ve Yunanlıların uzak bölgelere seyahat ederken düşmanlık kullandığı başka durumlar da vardı. Hangi yöne seçileceği konusunda bir ikilemle karşılaştıklarında, bir ok vuruldu ve düştüğü yön seçildi.

Bu uygulama, göçebe Arapların zamanına dayanıyor; Güney Babylonia' da alternatif bir geleceği öğrenme yöntemindedir, sembollü oklar karıştırılır ve atılır. Bunlardan birinin rastgele seçilmiş ve omen olarak alınması gerekiyordu.