23 Haziran 2019 Pazar

Beladan Kurtulma Duası

dua
Beladan Kurtulma Duası

Beladan Kurtulma Duasında Bir Adet Siyah Kurşun Kalem ve Kağıt

Bu mübarek uygulamayı yaparken 1 adet siyah kurşun kaleme ve 1 adet A4 kağıdına ihtiyacınız olduğunu fade etmeliyiz; çünkü bu dua uygulaması bu malzemeler ile yapıldığında çok daha etkin bir role sahip olmakta ve kişinin Allahu Teala’nın rahmetiyle yoldaş olmasına vesile olmaktadır. Bu nedenle İslam alimleri de beladan kurtulma uygulamasını gerçekleştiren insanların mutlaka ama mutlaka 1 adet siyah kurşun kalem ve 1 adet A4 kağıdı ile uygulamayı yapması gerektiğini dile getirmektedirler. Burada A4 kağıdı yerine üzerine yazı yazabileceğiniz beyaz bir kağıt olması da yeterli olacaktır.

Beladan Kurtulma Duasında Kağıda Şunlar Yazılır:

Şimdi beladan ve musibetten, dertten ve çileden kurtulmak maksadıyla niyetinizi getirip sessiz bir yere geçin ve 1 adet siyah kurşun kalem ile kağıdı da yanınıza alın ve kıble istikametine dönüp dizüstü çökün, ardından da siyah kurşun kalemi elinize alıp kağıdın üzerine şu ifadeleri yazın:

“Bismillahirrahmanirrahim, her türlü bela ve musibet Cenabı Hakk’ın izni ve yetkisi ile insanlara isabet ettiği gibi yine her türlü dert ve çile de Onun emri ve yetkisi ile insanlardan uzaklaşır ve son bulur. Kudretin tek sahibi olan Allah olduğu gibi yetkinin ve hikmetin tek sahibi de Odur, biz aciz kullar olarak küçük resmi görürüz; oysaki O, sonsuz kudretin hakimi olarak büyük tabloyu görür ve bize istediği şekilde muamele buyurur. Şimdi kağıdın üzerine yazmış olduğum besmelenin hatırı için bana bu sıkıntıların çözümünü üretecek olan Yüce Rabbime şimdiden şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum, amin.”

Bundan sonra 7 defa Fatiha suresi okunur.

HER DERDE DERMAN DUÂ)

Ebû Hureyye (ra)’dan rivayet olunmuştur.

Allah Resûlü (s.a.v) âshâbı ile oturuyorlardı.Bu esneda Beni Süleym kabilesinden biri ağlayarak Resûlüllah’ın huzuruna geldi.

Resûlü Ekrem(s.a.v)ona:
‘ ”Ey kardeşim seni ağlatan nedir?”diye sordu.
Adam:
”Ey Allahın Resûlü namaza kalktığım zaman beni korku ve hezeyan
sarıyor.Uyuduğumda kötü rüyalar görüyorum.Çok defa vesveseye
kapılıyorum.İbadetim fesada giriyor.”dedi.


Bunun üzerine Resûlü Ekrem (s.a.v):
”Ey kardeşim senin anlattıkların melun şeytanın sana yaptığı
işlerdir.Şimdi ben sana miraca çıktığımda Rabbim’in bana öğrettiği 19
ismi öğreteyim mi?Bu isimlerin dördü İsrâfil (a.s)alnında,dördü Mikâil
(a.s) alnında ,dördü Cebrâil (a.s) alnında,dördü Azrâil (a.s)’ın
alnında üçü de arşı azamı taşıyan çok büyük meleklerden biri olan
Namusu Ekber2in alnında yazılıdır.Bu melek o kadar büyüktür ki eğer
Allah Teâlâ emir buyurursa gökleri ve içindekileri bir lokmada
yutar.”buyurdular.

Adam:”Evet Ey Allahın Resûlü bana o isimleri öğretirmisin?”dedi.
Resûlü Ekrem(s.a.v):”Ey kardeşim kim bu 19 ismi okursa Allah
sıkıntısını giderir.Gamlı kederli okursa Allah gam ve kederini
giderir.Kaybolan için okursa geri döner. Hastaya okunursa şifa
bulur.Borçlu okursa borcunu öder.Bir eve okunursa Allah o evden şeytanı
ve yardımcılarını uzaklaştırır.Sen bunu akşamladığında
oku,buyurdular.”(Kitâbü muhadaratil ebrar,2\414)

”Allâhümme innî es’elüke ya rahmânü ya rahîmü ve ya cârel müste’cirîne
ve ya emânel hâifîne ve ya ımâde men lâımâ delehû ve ya senede menlâ
senede lehû ve ya zuhra men lâ zuhra lehu ve ya hırzed duafâi ve ya
azîmer racâi ve ya münkızel helkâ münciyel garkâ ve ya muhsinü ve ya
mücemmilü ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü ve ya azîzü entellezi secede
leke sevâdül leyli ve dâv’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve
deviyyün nahli ve nûrul kameri ya Allahü ya Allahü ya Allahü lâ şerîke
leh!Es’elüke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.”Son güncelleme 21.03.2021


EmoticonEmoticon