17 Haziran 2019 Pazartesi

İntikam için Kara Büyü Yapımı

büyü


İntikam için Kara Büyü Nasl Yapılır?

Kara büyü geleneksel olarak doğaüstü ya da kötü güçlerin kişisel ve bencil amaçlar için kullanılmasıyla ilgilidir. Voodoo, popüler kültür ve kurgu ile olan ilişkilerinden dolayı kara büyüyle de ilişkilendirildi. Bununla birlikte, büyüler ve küfürler yaygın olarak kabul edilen kara büyü uygulamaları olsa da, Voodoo'nun özel bir tarihi ve gelenekleri vardır; ortaçağ Avrupa'dan kaynaklanan modern büyücülük gelenekleriyle, uygulayıcılar ve Gerald Gardner Aleister Crowley ile çok az ortak noktası vardır; Afrika’da, Karayipler köylerinde aranmalıdır.

Aslında, Voodoo gelenekleri kara büyü ve beyaz arasında, Bokor gibi büyücülerle, bir veya diğer kaynağın büyülerinden ve ritüellerinden yararlanma ile kendi ayrımını yaptı. Fakat sonuçta, Voodoo'nun sürekli yanılsaması lanetler, zehirler ve zombiler, genel olarak Voodoo'nun kara büyüleri ile yakından ilişkili olduğu anlamına geliyordu, bu yüzden kara büyü ve Voodoo genellikle birbirinden ayrılamaz.

Hoodoo Maji: Hıristiyanlar ve kara kütleKara büyü ve din arasındaki ilişkiler çok ve çeşitlidir. Kara büyünün Satanizm ile bağlarının ya da Hıristiyanların ve Engizisyonun tarihsel zulmünün ötesinde, kara büyü ve dinin ritüelleri arasında ortak birçok şey var. Örneğin, kara kütle, Katolik kütlesinin kutsal bir parodisidir. Aynı şekilde, açılış törenlerinde de çocukların vaftiz edilmesinin sakınması ile ortak birçok nokta var.
XVII. Etienne Guibourg’un yüzyılın cemaati rahiplerinin Mme de Montespan’ın yanında Catherine Monvoisin’in yanında bir dizi siyah kitle yaptığı söyleniyor.

Kara büyü ve Satanizm'de şeytanın ibadeti Popüler kültürün etkisi, Satanizm kavramını da içeren “kara büyü” nin bir parçası olarak alınacak geniş bir yelpazede pratik sihir yaptı. İblislerin ya da ruhların çağrılması bir kısmı kara büyüyü kabul etse de, bu uygulama bu ruhların ibadet etmesinden veya ibadet etmesinden farklıdır.

Bu fikirler, Satanizm Antlaşmaları'nın beyaz büyülere dahil edilmesiyle sürekli olarak yeniden tanımlanmaktadır. Örneğin, 16. Yüzyıl John Dee Antlaşması Şeytan İncil’ine Anton LaVey’dedahildir.1969'da, pek çok uygulamanın yanı sıra, beyaz büyü olarak kabul edilmeden önce, bugün kara büyü anlaşmalarına dahil edildiler. LaVey İncil'i çevresinde kurulan Şeytan Kilisesi, resmen "gizli ritüellerin etkinliğini reddetmektedir" fakat "ritüellerin psikolojik değerini teyit etmektedir" ve ikisi arasında net bir ayrım olduğunu göstermektedir.

Kara büyü ve beyaz büyü Witcher'in niyeti ile ayrılırken, Satanizm bu bölünmeye sahip değildir. Sihir sihirdir, iyileştirmek veya zarar vermek için kullanılabilir. Satanizm, bir sihirbaz olarak, neyin adil olduğuna karar vermemize izin verme yeteneğine sahiptir, sonra hedefine ulaşmak için büyücülük gücünü uygulayabilecektir.

Satanizm bir ışık dini değildir: etin, sıradan ve karnavalın dinidir.

Kara büyü uygulamak için Kara Büyü bir sanattır ve tüm sanat gibi pratik gerektirir. Kara büyü uygulamasının etrafındaki etik sorunların ayrıntılarına girmeden, şimdi kara büyü uygulamasına başlamak için bazı temel ipuçlarını göreceğiz.

Kara Büyü bir bilim ya da din alanı değildir, bir düzenlenmiş kurallar veya bir düzen öğrenebilecek bir doktrin izlemez. Genellikle zamanla toplanan eski inanç ve uygulamalara dayanan, doğanın kuvvetlerini belirli bir hedefe ulaşmak için çekmeyi amaçlayan ritüelleridir. Bu iddialar arasında, bencil amaçlar için veya kendi yararı için kullanılan doğanın kuvveti, genel olarak, Kara büyü olarak adlandırılır.

İlk olarak, şeytanların, Meleklerin, ruhların ve tanrıların veya çağırmak istediğiniz herhangi bir varlık adını öğrenmelisiniz.
İkincisi, bu doğaüstü güçlerin sembol ve işaretlerini öğrenmek önemlidir.
Mühürler hakkında bilgi edinin (Solomon'un mührü olarak)
Becerilerinizi geliştirmek için ipuçları
Diğer dünyadaki varlıklarla iletişimi geliştirmek için meditasyon yapın. Bu trans seviyesine ulaşmak için farklı meditasyon ve konsantrasyon biçimlerini deneyin.
Bazı temel büyüleri öğrenin ve uygulayın, iyileştirmek için tekrar tekrar bu büyüleri yapın.
Her zamanki çerçevenin dışında düşünmeye çalışırken bakış açınızı genişletir. Dikkatli zihninizi tutan bilmeceleri ve sorunları çözmeye çalışır.
Tarihi ve kara büyünün kökenleri hakkında bilgi edinin.
İrade gücünüzü kullanın.
Şeylere inanma gücünüzü kullanın.
İyileştirmek ve başarmak için temel kural, pratiği ve sabrı çarpmaktır.

Kara büyü belirtileri: Büyü uygulayıcıları arasında çok yaygın bir soru şudur: Kara büyü çalışmasının belirtileri nelerdir? Genel olarak bir kara büyü kurbanı olan insanlar, kısa vadede, bir sihirbazlık çalışmasının tipik tezahürü olan aşağıdaki işaretlerden bir veya daha fazlasını yaşar.

Uyku eksikliği
Sebepsiz yorgunluk
Sinirlilik
Beklenmedik para kaybı
Hastalık
Kararsız ilişkiler


EmoticonEmoticon