Sağlık ve Afiyet için Okunacak Dualar - Gizli İlim ve İnsan

15 Haziran 2019 Cumartesi

Sağlık ve Afiyet için Okunacak Dualar

dualar
Sağlık ve Afiyet için Okunması Tavsiye Edilen Dualar

Sağlık Duası

Abdullah Bin Amr -radıyallahu anh-, Hz. Peygamber’in -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu duayı sık sık okuduğunu naklediyor:

Okunuşu: “Allahümme inni eselükes-sıhhate vel-iffete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkader.”

Anlamı: “Allahım, senden, sağlıklı olmayı, namuslu yaşamayı, emaneti gözetmeyi, güzel


ahlakı ve kaderden razı olmayı istiyorum.”

(Kenzu’l-Ummal, h. No: 5093)
Bir Başka Sağlık Duası

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- sahabeden Enes bin Malik’e –radıyallahu anh-, herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

Okunuşu: “Bismillahi, e’ûzü bi-‘ızzetillâhi ve kurdatihî min şerri mâ ecidü min vece’î hâzâ.”

Anlamı: “Allah’ın adı ile şu çektiğim acının şerrinden Allah’ın gücü ve kudretine sığınırım de. Sonra elini kaldır, sonra bu duayı üç beş defa tekrar et.” (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, No: 1126)

Afiyet Duası

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, afiyet ve iyilik istemiştir:

Okunuşu: “Allâhumme innî es’elüke’l-afve ve’l âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhırah.”

Anlamı: “Allahım! Senden dünya ve ahirette af, sıhhat ve nimet istiyorum.”
Abdullah İbni Ömer -radıyallahu anh- diyor ki; Resûlullah’ın -sallallâhu aleyhi ve sellem- dualarından biri şu idi:

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî’ı sahatike.”

Anlamı: “Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.”