6 Ağustos 2019 Salı

Simya Nedir?

gizli bilimler
Simya Nedir?

Başlangıçta yaygın olarak kanıtlanmamış bilimsel ilkeler olarak kabul edilen şeye dayanan simya, sihir, fizik, mitoloji, sanat, astroloji ve çeşitli dinlerden elde edilen büyüleyici, aydınlatıcı ve dönüştürücü fikirlerin güzel bir şekilde dokunmuş bir dokusudur. Gizli bilimler konularındandır.

Simya , al-iksir (elixir) ile eşanlamlı olan Arapça al-kīmiyā'den gelir ve “Bir şeyin elde edildiği veya değiştiği süreç ve araçlar” a benzer bir şey ifade ettiği düşünülür. Bu tanım bugün için geçerlidir. “İlk kez” anlamına gelen Zep Tep, eski bir Mısırlı tabirdir. Bu, 12.000 yıldan uzun bir süre önce, ilahi varlıkların, o zaman yeryüzünde yaşayan ilkel insanları eğitmek ve aydınlatmak için sonsuz boşluktan geçtiği bir yaş anlamına gelir.

Yaşamın hepsi birbirine bağlıdır. Her birimiz evrenin bir düzenlemesiyiz ve bu nedenle her fırsatta yaşamımızı, koşullarımızı ve çevremizi iyileştirme gücümüz vardır.

Bunlara dua ve meditasyon, şifa ve beslenme ilaçları, açık ve kasıtlı aktivitelerle ulaşıyoruz. Bunlar ezoterik ya da manevi simyaların ardındaki öncüllerdir.

Kimya, İslam ve Hristiyanlıktan önce, hastaları iyileştirmek, kişisel ilişkilerdeki sorunları dönüştürmek, zihinsel rahatsızlıkları kaldırmak, metalleri altına çevirmek isteyen bir bilim öncesi varsayımlar, inançlar, iksirler, süreçler ve gelenekler sistemi olan Simya vardı. siyasal iktidarın dinamikleri, bağlılıklar artar, açık kalpler, ortak mucizeler yaratır ve hatta öldürürler. Simyacılar sırlarıyla ünlüdür. Gizli kodlar, gizli semboller ve gizli metodolojiler.

Bazı simyacılar kendilerini ve ailelerini hükümetten ve dini zulümden korumak için çeşitli yöntemler seçtiler. Diğerleri, fikirlerinin kutsal olduğunu ve halk ile paylaşılmaması gerektiğini düşünüyordu. Kodlar, şifreler ve semboller dahil olan herkesi, bütün törenleri, ritüelleri ve fikirleriyle birlikte korudu.Simya, modern dünyamızda geniş çapta uygulanmakta, ancak genellikle yanlış anlaşılmaktadır. Bir zamanlar bilim olarak kabul edilmekle birlikte, şimdi mistisizm, yeni çağ ve transpersonel psikoloji kategorileri içinde çalışmaktadır.

Bazıları simyayı bilime antitetik ve muhtemelen cinlerin işi olarak görse de, büyüyen bir nüfus simyayı kişisel gelişim, güçlendirme ve dönüşüm için etkili bir yol olarak anlamaya başlamıştır.
Simyada Tuz ve Civa Nedir?

Batı okültizmi (ve aslında modern öncesi Batı bilimi) güçlü bir şekilde beş unsurdan oluşan bir sisteme odaklanmıştır: Ateş, hava, su ve toprak, artı ruh ya da eterdir. Bununla birlikte, simyacılar genellikle üç elementten daha bahsettiler: bazıları cıva ve kükürt üzerine odaklanarak cıva, kükürt ve tuz.

Köken

Temel simyasal elementler olarak cıva ve sülfürün ilk sözü, genellikle 8. yüzyıl sonlarında yazan Geber'e Batılılaştırılmış Jabir adında bir Arap yazardan geliyor. Bu fikir daha sonra Avrupalı ​​simyacı alimlere aktarıldı. Araplar zaten Jabir'in de yazdığı dört element sistemini kullandı.


Sülfür

Kükürt ve cıva eşleşmesi, zaten Batı düşüncesinde mevcut olan erkek-kadın ikilemi ile güçlü bir şekilde eşleşir. Kükürt, değişim yaratma yeteneğine sahip aktif erkek prensibidir. Ateşin elementiyle aynı, sıcak ve kuru niteliklerini taşır; erkek prensibi her zaman geleneksel Batı düşüncesinde olduğu gibi güneşle ilişkilidir.

Merkür

Merkür kadın prensibidir. Kükürt değişime neden olurken, bir şeyi başarmak için aslında biçimlendirmek ve değiştirmek için bir şeye ihtiyacı var. İlişki aynı zamanda bir tohumun ekimiyle de karşılaştırılır: bitki tohumdan kaynaklanır, ancak yalnızca onu besleyecek toprak varsa. Dünya  kadın ilkesine eşittir.

Civa, aynı zamanda hızlı gümüş olarak da bilinir, çünkü oda sıcaklığında sıvı olan çok az sayıda metalden biridir. Böylece dış kuvvetler tarafından kolayca şekillendirilebilir. Gümüş renklidir ve gümüş kadınlık ve ay ile ilişkilendirilirken, altın güneş ve insanla ilişkilendirilir. Civa, soğuk ve nemli özelliklere, su elementine atfedilen özelliklere sahiptir. Bu özellikler kükürtün karşısındadır.

Kükürt ve Civa

Simyasal örneklerde, kırmızı kral ve beyaz kraliçe de bazen kükürt ve cıva temsil eder.Sülfür ve cıva aynı orijinal maddeden köken olarak tanımlanmaktadır; biri diğerinin karşıt cinsiyeti olarak bile tanımlanabilir - örneğin, kükürt cıvanın erkek yönüdür. Hristiyan simyası, insan ruhunun sonbahar mevsiminde bölündüğü kavramına dayandığından, bu iki gücün başlangıçta birleşik ve tekrar birliğe ihtiyaç duyduğu görülüyor.

Tuz

Tuz bir madde ve fiziksel unsurdur. Kaba ve saf olmayan bir şekilde başlar. Simyasal işlemlerle, tuz çözülerek parçalanır; saflaştırılır ve sonunda cıva ve kükürt arasındaki etkileşimlerin sonucu olarak saf tuza dönüştürülür.

Bu nedenle, simyanın amacı, özlülüğü bir hiçliğe soymak, her şeyi incelemeye çıplak bırakmaktır. İnsanın doğası ve insanın Tanrı ile olan ilişkisi hakkında bilgi edinerek, ruh yeniden düzenlenir, kirlilikler artar ve saf ve bölünmemiş bir şeyde birleşir. Simya amacı budur.

Beden ve Ruh


Tuz, cıva ve kükürt beden, ruh ve ruh kavramlarına eşittir. Beden fiziksel benliktir. Ruh, bir bireyi tanımlayan ve onu diğer insanlar arasında benzersiz kılan kişinin ölümsüz, manevi kısmıdır. Hıristiyanlıkta, ruh ölümden sonra yargılanır ve vücut telef etti çok sonra, cennete veya cehenneme birinde yaşıyor olan kısmıdır.

Ruh kavramı çoğu için daha az aşinadır. Birçok insan ruh ve ruh kelimelerini birbirlerinin yerine kullanır. Bazıları ruhu kelimesini hayaletle eşanlamlı olarak kullanır. Bu bağlamda hiçbiri geçerli değildir. Ruh kişisel özdür. Ruh, beden ve ruh arasında, ruh ve Tanrı arasında veya ruh ve dünya arasında var olup olmadığını bir tür aktarım ve bağlantı aracıdır.

Zihinsel Simya Nedir?

Ortaçağ’da simyacılar, adi madeni altına dönüştürmeye çalışmışlardır. Simya olarak bilinen bu dönüşümü sağlayacak, kolay bulunmayan maddeyi, filozofun taşını, aramışlardır. Eski gizem okullarının üyeleri için simya, temelde ruhsal ve zihinsel simyanın gerçek işine yönelik bir alegoriydi.

Ruhsal simya, daha az gelişmiş ruhsal kişiliği, daha arıtılmış bir kişiliğe dönüştürme sürecidir. Bütün ana dinlerin kurucuları, insanların hem bu hedefe ulaşmalarına yardım edecek, hem de daha mutlu ve verimli bir yaşam sürmelerini sağlayacak kurallar koyarak, söz konusu dönüşümü hızlandırmaya çalışmışlardır.

Aydınlanma, aydınlatma, ruhun kusursuz hale getirilmesi, hep bu nihai hedefe işaret eder. Bütün dinlerden gizemciler, bu süreci hızlandıracak evrensel kuralları araştırmışlardır. Bu sürecin, onlarca yaşamın ürünü olduğuna inanırlar.
Zihinsel simya, yaşamınızı iyileştirmek ve zihninizi geliştirmek için düşüncelerinizi dönüştürme sürecidir. İşin iyi yanı, bu disiplin, mevcut yaşamınızda anında ve avantajlı sonuçlar doğurabilir; bazı durumlarda bu anlık olur. Zihinsel simya, gelişiminizi engelleyen inançların yerine, size yardımcı olacak olumlu inançları benimsemeyi içerir. Bunun kulağa çok kolay geldiğini söyleyebilirsiniz; neden bu kadar zor olsun ki?

İnançları değiştirmek, son derece zordur. Bunun üç nedeni vardır:

1) Çoğu insan, inançlarını doğru kabul etme yanılgısına düşer. Onların çıkarına olmasa da bazı insanlar, kendilerini kaderlerine bırakırlar; çünkü bir inancı doğru olarak kabul ederler.

2) İnançlar, bilinçaltı düzeyde çalışır. Pek çok insan, bilinçaltındaki inançlarının farkında değildir. Bunlar, genellikle bilinçüstü düşüncelerle çatışma halindedir. Örneğin bir kadın, bilinçüstünde sevgiyi arıyor; ama bilinçaltında kendini değersiz hissediyor olabilir. Bu kadının inancı, bilinçüstüne çıkmadıkça ve dönüştürülmedikçe, tüm çabalarını sabote etmeye devam edecektir.

3) Neye inanıyorsanız onu görürsünüz. 100 yıldan daha kısa bir süre önce fizikçiler, ışığın bir dalga mı, yoksa parçacık mı olduğuna karar vermeye çalışıyorlardı. Yanıt, ne bulacağınıza inandığınıza bağlıydı. Işığın parçacıklardan oluştuğuna inanıyorsanız, bunu kanıtlayacak bir deney tasarlayabilirdiniz. Aksine, ışığın dalgalardan oluştuğuna inanıyorsanız, o zaman bunu kanıtlamak için bir başka deney tasarlayabiliyordunuz.

Yalancı ilaç (plasebo) etkisi, bir başka örnek sunuyor. FDA onayı almak için gerekli ilaç denemelerinde, hastaların ortalama olarak % 40’ı, yalancı ilaçlarla rahatladıklarını düşünürler. Kendilerini daha iyi hissederler; çünkü daha iyi olacaklarına inanmaktadırlar. Yalancı ilaçlar, Parkinson hastalığına yakalanmış insanlara gerçekten yardımcı olmuştur.

Bu sonuçların ardındaki mistik ilke, Çekim Yasası ya da “Beğeni beğeniyi çeker” anlayışıdır. Mistik dünyada ve şimdi kuantum fiziği dünyasında, her şeyin enerji olduğunu biliyoruz. Her şeyin kendi titreşimi vardır ve buna inanç dahildir. İnsanlar, mevcut inanç sistemlerine uyan deneyimleri kendilerine çekerler. İnandıkları şeyi görürler.

Öyleyse, Zinihsel Simya nasıl çalışır?

Nörologlar, bize beynin gerçekte yaşananlar ile yaşanması hayal edilenler arasındaki farkı bilmediğini söylerler. Aynı elektriksel örüntüler, beyindeki nöronlar arasında ateşlenir. Beyindeki elektriksel örüntüler, inançlar da dahil, bilgiyi depolama ve işleme şeklimizi yansıtırlar.
Bunun sonucu çok büyüktür: İmgeleminizi kullanarak inançlarınızı değiştirebilirsiniz. İnancın doğru ya da yanlış olması fark etmez.

Şampiyona maçının son basketini kaçırdığı için takımı bir puanla kaybeden bir basketbol oyuncusunu ele alalım. Bu deneyim, derinden sarsıcı olabilir ve sporcunun, başarısız ya da kaybeden biri olduğu yönünde olumsuz inançlar beslemesine yol açabilir. O basketi kaçırmasaydı, bir kahraman olabilirdi ve kazanan bir insanın özgüvenini duyabilirdi.


EmoticonEmoticon