Çakra Tarot Bakım - Gizli İlim ve İnsan

5 Eylül 2019 Perşembe

Çakra Tarot Bakım

tarot
Çakra Tarot Açılımı

İç enerjilerimiz, çakra denilen güç merkezleri aracılığıyla çalışır. Onların statüsü, belirli bir yaşam alanına yönelik tutumumuzu yansıtır.

Çakraların Anlamı:

7. Taç Çakra: Kozmosla birleşme, kozmik enerjiyle bağlantı, birlik, kozmik bilinç, ilahi tezahürü.

6. Üçüncü Çakra: Görselleştirme, duyusal olmayan algı, telepati, görme yeteneği, ruhsal uyanma.

5. Boğaz çakrası: İletişim, yaratıcılık, kendini ifade etme, iç ses algısı.

4. Kalp çakrası: Sevgiye dayalı ilişki, karşılıklı duygular.

3. Güneş çakrası: Kendini gerçekleştirme, kendini ifade etme.

2. Çakra: Irk bakımı, başkalarının duygularını algılama.

1. Kök çakrası: Hayatta kalma, maddi koşullar, güvenlik, kökler, temeller.

const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); const webpack = require('webpack'); //to access built-in plugins const path = require('path'); module.exports = { entry: './path/to/my/entry/file.js', output: { filename: 'my-first-webpack.bundle.js', path: path.resolve(__dirname, 'dist'), }, module: { rules: [ { test: /\.(js|jsx)$/, use: 'babel-loader', }, ], }, plugins: [ new webpack.ProgressPlugin(), new HtmlWebpackPlugin({ template: './src/index.html' }), ], };