14 Ekim 2019 Pazartesi

Arabi Cedvel

Arabi Cetvel Nedir?

Devr-i dâim gurrenâmesi, Arabi cedveli:

MUHARREM 1 5 3 7 4 2 6 4
SAFER 3 7 5 2 6 4 1 6
Rebiul Evvel 4 1 6 3 7 5 2 7
Rebiul Ahir 6 3 1 5 2 7 4 2
Cemâziyel Evvel 7 4 2 6 3 1 5 3
Cemâziyel Ahir 2 6 4 1 5 3 7 5
RECEB 3 7 5 2 6 4 1 6
ŞABAN 5 2 7 4 1 6 3 1
RAMAZAN 6 3 1 5 2 7 4 2
ŞEVVAL 1 5 3 7 4 2 6 4
ZİLKADE 2 6 4 1 5 • 3 7 5
ZİLHİCCE 4 1 6 3 7- 5 2 7

Herhangi Arabi bir senenin ve herhangi bir ayın ihtidasını bulmak için o seneyi sekize taksim eder ve artı kaç ise cetvelde soldan sağa doğru sayarsın. Durduğun hanede yazılı rakam aradığın Arabi ayın gurresidir.EmoticonEmoticon