Aralarında Küslük Olanlar için Dua - Gizli İlim ve İnsan

8 Ekim 2019 Salı

Aralarında Küslük Olanlar için Dua

dua
Aralarında Küslük Olanlar için Okunacak Havas Dua

Muhabbet barıştırma için ipliğe okunacak havas dua
Barıştırma ve muhabbet için
Aralarında adavet dargınlık olan kimselerin iç çamaşırlarından 15 santim iplik alınır.

Verilen bu dua okunur vede bir düğüm atılır
Bu suretle 7 kere okunur vede düğüm atılır
Bu iplikler dargın olan kişilerden birinin üzerinde bulundurulursa

Aralarındaki dargınlık gider vede muhabbet ve sevgi hasıl olur
O iplikler buluduğu sürece hiçbir dargınlık olmaz
Oldukça tesirli bir yöntemdir gaflet olunmaya
Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim
Va'tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni'metellahi aleykum iz kuntum
a'daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'metihi ihvana, ve kuntum ala
şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi
leallekum tehtedûn.
Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve
kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.
Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve
Havva ve kema ellefte beyne musa ve Harun ve kema ellefte beyne cebraile ve
mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv
ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza .
Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin
tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül
emsale linnasi leallehüm yetezekkerun.