Bir İnsanın Rüyasına Girmek - Gizli İlim ve İnsan

8 Ekim 2019 Salı

Bir İnsanın Rüyasına Girmek

dua
Bir İnsanın Rüyasına Girmek için Okunacak zikir

EL HABİR
Esmaül Hüsna'daki zikir 32. isimdir.
Adedi : 812
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Herşeyin gizli yanını bilen.
Yorumu : Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen
yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına
girmek için kullanılır. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara, kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.

O yüzden Bunu Uygularken Düşünerek Uygulayınız Yani Sonucunu

Düşünerek uygulayınız. Ve Esmayı çektikten sonra 7 Kevser okuyup Sevaplarını
Peygamber Efendimiz (S.A.V) Hediye Edin.

bir kişin rüyasına girmek için
Niyetinizi ederek 41 defa
Ya Basiru Ya Habir münacatül ulviye vel Esma bi hürmetin
dedikten sonra besmele çekerek yataga yatınız kimse ile konuşmayın uyuyana kadar
sürekli
Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı
min te'vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente
veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn...
ayetini tekrarlayınız Rüyanızın egemenligi sizde artık o artık bir rüya degil rüya
aleminde gerçekliginiz..

Rüyada istediğini görme.
Rüyada istediğini görme; Ya Latif, Ya Habir
Kim rüyasında istediği şeyi görmek isterse: "E lâ ya'lemü men halak, ve hüvel latıyfül
habiyr."(mülk suresi 14. ayet) ayeti kerimesini yatarken dokuz(9) defa okumalıdır.
Buna yedi gün devam edene ruhaniler gelerek her istediği şeyi Allah'ın izni ile haber
verirler.
uyuyana kadar "Ya Latif, Ya Habir" Zikrini okunur.

Her istedigini rüyanda görmek için
''Allahümme rabbe ibrahiyme ve müsa ve rabbe ishaka ve ya'kube ve ıysa ve rabbe
cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel'inciyle vezzebüre
vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel'aserat.''
Dedikten sonra uyku basıncaya kadar ''Ya alim ,ya Habir'' zikrine
devam eylesin, Görmek iste diği şeyi rüyasında görür.

Sevdiğinin rüyasına girmek ve Celb etmek
Bu verilen terkiple sevdiğiniz insanın rüyesına girerek sevgisini celb etmeyi
sağlayabilirsiniz sevdiğinden ayrı arkadaşlar için yapılmasını tavsiye ederim sonuçları
sizi şaşırtabilir Allah kabul etsin ve kolay gelsin herkese
Fatiha suresi 3 defa okumadan önce aşağıdaki sözleri 33 defa
zikredersen, matlubunu rüyasında iken ona güzel görünüp muhabbetinle celb edersin:
"Akaddu nevme -matlubun ismi- ala muhabbeti -kendi isminiz- ve ıshki
bi hurmetis suretil Fatiha."

2. Dua
Sevdiğin insanı bir an olsun aklından çıkarmak istemiyorsan işte güzel bir dua.

Ya fatir, Ya Kahşr, Ya Zahir, Ya Batın, Ya Latifü Ya Habir.
Kavlühül hakk ve lehül mülkü yevme yünfehu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir*