14 Ekim 2019 Pazartesi

Hakkını Alabilmek İçin İrsali Hatif Göndermek

Hakkını Alabilmek İçin İrsali Hatif Göndermek

G
ücünün yetmediği ve hakkını sana vermeyen bir zalimden hakkını alabilmek için yedi gün riyazetle oruç tutulur. Geceleri el ayak çekildikten sonra biner kere:Hakkını Alabilmek İçin İrsali Hatif Göndermek

“Yâ kâhıru zül batşiş şedîdi entellezî lâ yütâkuntikâmühû yâ müzille külli cebbârin anîdin bi ızzetihî ve ıhtikamih” der ve her yüzde bir kere de:

“Ecib yâ bâriu ve ersil a’vâneke ilâ fülânibni fülâncte ev fülânete binti fülânete bi hakkı şeryâvübin alşekûmin” dersin. Bu irsalde Zühal ve Mirrih saatlerin? tesadüf ettirilmelidir. Okuma zamanında cavi tütsü edilir.


EmoticonEmoticon