İstihare Vefki - Gizli İlim ve İnsan

14 Ekim 2019 Pazartesi

İstihare Vefki

İstihare Vefki

Bilmesini ve herhangi bir işinin akıbetinin hayır olup olmadığını öğrenmek isteyen kimse aşağıdaki üçlü vefkin etrafına yine aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri yazıp 45 kerede okuduktan sonra dünya kelamı söylemeden kıbleye veya sağ tarafına dönerek yatarsa rüyasında kendisine murad ve matlubu ne ise gösterilir;

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve kezâlike nürî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel erdi ve liyekûne minel mukınîn* Velemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehû rabbühû kâle rabbi enzur ileyk* İnnâ a’taynâkel kevser* Fe salli li rabbike venhar* İnne şânieke hüvel ebter*

Gerekirse bu istihare üç gece tekrarlanabilir.

Okuma tamamlandıktan sonra vefk muska gibi bükülerek yastığın içine konur.