14 Ekim 2019 Pazartesi

İstihare Vefki

İstihare Vefki

Bilmesini ve herhangi bir işinin akıbetinin hayır olup olmadığını öğrenmek isteyen kimse aşağıdaki üçlü vefkin etrafına yine aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri yazıp 45 kerede okuduktan sonra dünya kelamı söylemeden kıbleye veya sağ tarafına dönerek yatarsa rüyasında kendisine murad ve matlubu ne ise gösterilir;

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve kezâlike nürî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel erdi ve liyekûne minel mukınîn* Velemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehû rabbühû kâle rabbi enzur ileyk* İnnâ a’taynâkel kevser* Fe salli li rabbike venhar* İnne şânieke hüvel ebter*

Gerekirse bu istihare üç gece tekrarlanabilir.

Okuma tamamlandıktan sonra vefk muska gibi bükülerek yastığın içine konur.


EmoticonEmoticon