Sıhhat ve Sağlık İçin Okunacak Dua - Gizli İlim ve İnsan

9 Ekim 2019 Çarşamba

Sıhhat ve Sağlık İçin Okunacak Dua

dua
Sıhhat ve Sağlık İçin Okunacak Dua

Elden ayaktan düşmemek için okunacak dua

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbi’l kulubi ve devaiha ve afiyeti’l ebdani ve şifaiha ve nuri’l ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

“Ey Allah’ım! Kalblerin doktoru ve devası, vücudların şifası gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed (s.a.v)’e, aline ve ashabına salatü selam eyle.”

Bu salavat ile manasından anlaşıldığı gibi, kalblerin selamette olması, gözlerin nurlu ve ışıklı bulunması Resulullah’a salavat ile elde edilir.