14 Ekim 2019 Pazartesi

Yumurta İle Yapılan Büyü

Yumurta İle Yapılan Büyü

Çok kuvvetli bir celp ve teshir tertib olan aşağıda yazılı ayetler ve evaili suver ve dualar cuma günü doğmuş bir yumurtayı temiz yıkadıktan sonra üzerine dikkatle ve eksiksiz yazılır. Celp ve teshiri matlup kimsenin vücuduna değmiş bir kumaş parçasına sarıp sıcak küle gömülü yumurtanın patlamaması için yumurtanın başı bir çivi île delinmelidir. Yumurtanın aynı günde yazılması ve bir hafta fasılasız sıcak külde kalması İcap eder. Yumurta ateşe, konduktan sonra matlupta rahat ve huzur kalmaz. Büyük ruh bunalımları geçirmeye başlar. Kendisini sevenle buluşuncaya kadar bu dengesizlik devam eder.

Yumurta ile yapılan büyü için yazılacak ayet ve dualar bunlardır:

Bismillâ hirrahmanirrahiym. Ve kulil hamdü lillâhillezî
lehi yettehız veleden ve lem yekun lehû şerîkün fil mülki velem yekûn lehû veliyyün minez zülli vekebbirhü tekbîrâ. Elif lam mîm. Elif lam mîm. Elif lâm mim sâd. Elif lâm râ elif lanı râ. Elif lâm râ. Elif lâm mîm râ. Elif lâm ra. Elif lâm râ. Kâf hâ yâ ayın sâd. Tâhâ. Tâ sin mîm. Tâ sîn Tâ sın mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Yâsîn. Sâd. Hâ mîm. Hâ mîm. Hâ mîm ayn sîn kâf. Hâ mîm. Hâ mîm. Hâ mîm. Ha mîm. Kâf. Nûn. Allâlıümme rabbi cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle heyyic kalbe fülânibni fülânete bı mehabbetî fülanete binti fülânete ve huz sem’ahÛ ve besarahü ve kal behû ve lisânehû hattâ ye* ti i ley hâ ve el kı mehabbeten ve meveddeten beynehümâ*


EmoticonEmoticon