6. Hissi Artıran Esma - Gizli İlim ve İnsan

21 Kasım 2019 Perşembe

6. Hissi Artıran Esma

6. Hissi Artıran Esma

Bu terkip Esma i Erbainin 6. İsmidir. Günde en az 27 kere okunduğunda, hafızanızda, düşünce gücünüzde dahası altıncı his gibi manevi yönünüzde artış göreceksiniz. Tabiki alacağınız etki size bağlı olarak gelişecektir. 40 gün devam etmelisiniz.
okunacak esma:

"Ya Gayyumu Fela Yefütü Şey'ün Min İlmihi Vela Yeudühü"

Anlamı: Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler İçinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî'lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekde ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

Günü ve gecesi Çarşamba; Ulvi Meleği: Askaiyle;Süfli Meleği: Asbitişin; Buhuru: Amber.

Abdestli olmak şart değildir ama olmanız da büyük fayda var.