Beddua Duası - Gizli İlim ve İnsan

28 Kasım 2019 Perşembe

Beddua Duası

Beddua Duası

Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için dua etmek gerekir. Mü'minlerin kötülüğü için asla dua edilemez. Mü'minler içinde zalim kimseler de vardır.

Bu zalim mü'minlerin zulüm ettikleri kimselerin dahi zalimlere beddua etmesi doğru bir davranış değildir. Gerçi zulme uğrayan kimselerin yani mazlumların ettiği beddua kesin ve kati olarak kabul edileceği defalarca beyan ve rivayet edilmiştir. Böyle olmasına rağmen mazlumun zalim bir mü'mine beddua etmesi uygun değildir. Yapılacak en doğru davranış o zalim kimseyi Allahu Talaya havale etmektir. Zaten adil-i mutlak olan Allahu Tealaya her şey malumdur.

iv> Mü'minler hakkında beddua etmek, onların imansız göçmelerini istemek, Allahu Teala muhafaza buyursun, beddua eden kimsenin imansız gitmesine sebep olur. Bir müslümana kafir demek kati ve kesin surette caiz değildir. Bu sebepten dolayı zalime kafirlik isnad ederek, imansız ölmesi için beddua etmekte uygun değildir.

Siyer ulemasının beyanatına göre; Ceziretu'l Arab'ta Necid denilen yüksek, havadar bir bölge vardır. Necid bölegesinde Ebu Berrai Amir isminde bir zat vardı. Medineye gelerek Allah Rasulunden (s.a.v.) Necid halkını dine davet etmek için, Kur'an-ı Kerim öğretmesi için bir cemaatin kendisiyle beraber gönderilmesini istemiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) Necid halkının emin kimseler olmadığını söylemesi üzerine, Amir onların hayatlarını koruyacağına dair garanti vermiştir. Allah Rasulüde (s.a.v.) sahabelerdeki hafız kurralardan yetmiş sahabeyi Amirle beraber Necid'e göndermiştir.

Allah Rasulu (s.a.v.) bu yetmiş sahabeden birini diğerlerinin üzerine başkan seçti. Yazdığı mektubu bu başkan seçtiği sahabe ile Necid in reisine gönderdi.Sahabeler Bir-i Maune denilen bölgeye geldiklerinde, mektubu Necid reisine götürdüler. Mektubu getiren sahabe Necidlilerce şehit edildi. Ardından Bir-i Maune bölgesinde bekleyen diğer sahabeleri şehit ettiler. Sadece develerini gütmekte olan iki sahabe bu saldırıdan kurtuldular. Dönüp olanları Allah Rasulüne (s.a.v.) anlattılar.

İşte bu Necid halkının reisine Allah Rasulu (s.a.v.) kırk gün sabah namazından sonra beddua etmiştir. Duası kabul olunmuş ve Necid bölgesi feci şekilde helak olmuştur.

Allah Rasulünün (s.a.v.) Necid halkı için okuduğu dua;

"Leyse leke min'el emri şey'un ev yetube aleyhim ev yuazzibehum fe innehum zalimune"

Senin elinde emirden bir şey yok. Allah onların ya tevbesini kabul eder, yahut onları zalim oldukları için azablandırır."