23 Kasım 2019 Cumartesi

Cadılıkta Kovan

Cadılıkta Kovan Nedir?

Cadılıkla ilgili pratiklerde bir cadı ciddi bir araştırma yapmalıdır. Konularla ilgili tüm inançlar ve uygulamalar araştırılmalı, konuyla bağlantılı olan birçok kitap okunmalıdır. Zanaatte (craft) bu çalışmaların tümü yetkinlik ve tatmin edici bir kişisel gelişim sağlar. Ancak günümüzde birçok cadı bilgi, öğrenme ve yalnız pratiklerin deneyimsel olarak kendilerine yararlı olmadığına ya da yeterli gelişim gösteremediklerine inanmaktadır.

Birçok cadı gerçek anlamda cadılığı “doğru” şekilde öğrenmek için “yalnız” bir yolu seçmek istemez. Gelişimin sadece “niyetle” gerçekleşmeyeceğinin farkında olan cadılar veya cadı adayları kendilerini bir kovanın parçası olarak görmek isterler. Bu yüzden bir kovana üye olmak bu zorlukları kişisel anlamda hafifletmeye ve doğru bilgilenmeye olanak tanır.


Bir kovan; sihirli uygulamalar yapmak, ritüeller düzenlemek, sabbat ve esbatları kutlamak için bir araya gelen bireylerin oluşturduğu bir gruptur. Bu insan grupları inançlarını gerçekleştirirken “aynı” anda ve “aynı” yönde, “toplu” bir zihinsel durumun içinde uyumla hareket etmeyi deneyimlerler. Bu benzer inançları paylaşan kişiler kovan sayesinde tanışma, kutlamalar yapma ve birlikte inançlarını gerçekleştirme fırsatı bulurlar.
Her kovan, grup yapısı ve üyelerinin beklentileri açısından farklılık gösterir ama merkezde bazı standart uygulamaları izlerler. Bir kovan üyesi, erkek ya da kadın fark etmeden üye (covener) olarak çağrılır.

Kovanın düzenli olarak toplandığı bir yer varsa buraya covenstead (coven-stead; kovan yeri anlamına gelir, ayrıca coven’s tead olarak da kovanın meşalesi manasını taşır) denir.

Her kovanın kendine ait bir Gölgeler Kitabı veya Grimoire’ ı vardır ve bu tüm üyelere dağıtılır. Bu kitap kuralları, evrensel yasaları, Cadılığın yasalarını, kovan liderinin nasıl seçildiğini, üyeler arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yollarını, kovandaki hiyerarşi sistemini ve inisiyasyon derecelendirmelerini içerir. Bazı kovanlar ayrıca seramoni ve ritüel bilgilerini, esbat ve sabbat kutlamalarını da bu kitaba ekleyebilir.

Yeni üyeler kovan içinde inisiye olduklarında kovan üyelerini, kovan sırlarını ve cadılık bilgilerini gizli tutacaklarına dair yemin ederler. Bu yemin genellikle üyelerin sihirli isimlerini ifşa etmemeyi, çember içinde yapılan aktiviteler hakkında yazmama ve konuşmamayı ve herhangi bir ritüel ile alakalı açıklama yapmamayı içerir.

Bir kovanın üye sayısı, kovanın bu olguya karşı tutumuna göre değişkenlik gösterir. Birçok geleneksel kovan 13 üye sayısını sınır olarak kabul eder. Bu sayı hakkında birçok yorum vardır fakat en yaygın fikir bir yılda 13 Dolunay olmasından kaynaklandığı bilgisidir. Bunun dışında daha fazla üye sayısı olan kovanlar da olabilir. Kovan sayısı konusu liderlerin kararına kalmıştır.

Bir kovanın liderleri; bir başrahip ve bir başrahibedir. Onların görevi ritüelleri düzenlemek ve yönetmek, yeni üyeler hakkında kararlar vermek, inisiyasyon sistemini kontrol etmek. Üyeler arası anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve üyelere kişisel olarak yol göstermektir. Bir kovanda başrahip veya başrahibenin belirlenmesi genel olarak üyelerin seçimleriyle gerçekleşir. Bazı kovanlarda üyelerin sırayla ve belirli sürelerle başrahip ve başrahibe oldukları da bilinmektedir. Geleneksel kovanlarda ise kovanın kurucusu olan, deneyim ve bilgi bakımından diğer üyelerden daha birikimli kişiler başrahip veya başrahibe olmaktadırlar.

Kovanda 10 yıldan fazla aktif rol almış kişilere Bilgeler (Elders) denir. Bu kişiler başrahip veya başrahibe ünvanına hak kazanmış üyeler olarak bir cadı-öğretmen veya inisiyatör olabilirler ve de genellikle kovanda başrahip veya başrahibenin güvenerek danışabilecekleri yegane kişilerdir. Aynı zamanda kovanın başrahibi veya başrahibesi, kendi yerine bir başka üyeyi seçerek “Bilgeler Meclisine” katılabilir.

Diğer kovan üyeleri kendi yeteneklerini attırmak için öğrenme ve çeşitli çalışmaları gerçekleştirmeyle ilgilenirler. Genellikle bir çok üye ritüellere katılır fakat kilit görevlerde yer almazlar.

Birçok kovanda üyeler arasında derecelendirme, yani sıralı eğitim sistemi vardır. Adaylar (dedicants), öğrenci cadılardır. Çıraklar (initiates), 1. Derece kovan üyeleridir. Cadılar (witches), bir yıl ve bir günü tamamlamış çıraklardır ve 2. Derece kovan üyeleridir. Kovanda aktif olarak 2 yıl geçiren Cadı ünvanını almış üyeler 3. Derece olan Rahip/Rahibe (priest/ priestess) ünvanını alır. Tüm bu inisiyasyon süresi sonunda başrahip veya başrahibenin uygun gördüğü 3. Derece inisiyeler Cadı-öğretmen olabilirler ve bu kişiler dilerlerse kendi kovanlarını kurup, ana kovanın bir kolunu oluşturabilirler. 3. Derece ve Cadı-öğretmen inisiyelerinin süre ve şartları genellikle gizli tutulur. Birçok kovanda bu derecelendirme sistemi uygulanmakla birlikte farklı bakış açıları ve farklı derecelendirme sistemleri mevcuttur.

Bazı gruplar kendileri için kovan kelimesini kullanmak yerine farklı isimleri tercih edebilirler. Yurt dışında bu tarz grupların kullandıkları “sept”, “touta” ve “grove” gibi isimler genellikle tercih edilir.

Saygının, birlikte çalışmanın, paylaşımın ve ortak bir bakış açısının ön planda olduğu bir kovanın içindeyseniz, bu grubun bir parçası olmak harika bir deneyim haline gelebilir. Bazen insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir kovan bulması zor ve zaman alan bir meseleye dönüşebilir.

Eğer bir cadıysanız veya cadı olmak istiyorsanız ve de bir kovanın parçası olmayı arzuluyorsanız bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunlar;

1) Bir kovanın üyesi olabilmek için önce bir kovan bulmak gerekir ve bu biraz zaman alabilir. Bu yüzden sabırlı davranmak en iyisidir.

2) Bir veya birden fazla kovan bulduğunuzda, üye sayısı fazla olduğundan ya da kovana uygun görülmediğinizden dolayı sizi üyeliğe kabul etmeyebilirler. Umudunuzu yitirmeden yolunuza devam edin ya da o kovana girmek istiyorsanız kendinizi geliştirip daha sonra tekrar başvurmaktan çekinmeyin. Evrensel Birlik Kovanı olarak tekrar başvuruları da göz önüne mutlaka alırız.

3) Eğer bir kovana kabul edildiyseniz, eğitim almaya başlamadan önce hem iyi bir izleyici, hem de iyi bir araştırmacı olmalısınız. Aklınıza takılan tüm soruları sorun. Bazen kovan ve kişiler arasında görüş farklılığı olabilir ve dolayısı ile kovan size uygun olmayabilir.

4) Eğer çalışmalara başladıysanız sadece cadı-öğretmenleri tanımanıza izin verilecektir. Tüm üyeleri bir arada görmeniz mümkün olmayabilir. Bunu saygıyla karşılayın ve eğitiminize odaklanın. Bilin ki belirli bir süre boyunca her şeye dahil olamayacaksınız.

5) Size öğretilenler genel olarak inançlar, ruhsal öğretiler ve temel seviyede kovan pratikleri olacaktır. Eğer bunları öğrenmek istemezseniz ve kovandan ayrılırsanız, sonunda bundan rahatsız olup kovana tekrar girmek istediğinizde geri dönmenize izin verilmeyecektir.

6) Farklı bir kovana gitmeye karar verdiğinizde, cadılık hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, eğitiminiz ve eğitim süreleriniz baştan başlayacaktır.

7) Bir yıl ve bir günlük süre sonunda çalışmalarda başarılı olursanız ve kovana kabul edilirseniz, o zaman kovan içinde gerçekten kucaklanacaksınız ve cadılıkta ileri derecede eğitim için kovan tarafından yönlendirileceksiniz.

Tüm bunlar size fazla gelebilir, fakat hepsi gerçektir. Bir kovanın parçası olmak önemli ve ciddi bir durumdur. Ciddiyetsizlik veya kayıtsızlık sizi yalnız bir cadı (solitary witch) olmaktan öteye geçirmez. Kendiniz için doğru bir kovan bulduğunuzda ruhsal ihtiyaçlarınızın karşılanacağından ve yaşamınıza önemi pozitif etkileri olacağından emin olabilirsiniz.


EmoticonEmoticon