20 Kasım 2019 Çarşamba

Cin ve Hüddamlar

hüddam
Cin ve Hüddamlar

Cin ve hüddamlar kütlesi hacmi olmayan varlıklardır.evrende "İNSAN"dan sonra gelmektedir...Tıpkı insanlar gibi doğurabilen arkadaşları olan varlıklardır.Mutlak mânâda ölümü, kıyâmet denen anda olmaktadır .Basit mânâda ölümü,dalga bedenden soyutlanmalarıyla olur. CİN ler kendilerinden birisinin ölümlerini, onun aralarından kaybolmalarıyla anlarlar...Yaşları 700 ile 1000 i bulmaktadır.Yapıları sebebiyle çok gelişmiş imkânlara sahip olmalarına rağmen, düşünce seviyesi, bilinç olarak, insanlardan üstün olanına da rastlanmaktadır... Şurası kesin olarak bilinmektedir ki, üstün insan, üstün CİNden daha üstün olmaktadır...Karakter olarak insandan daha zayıf bir yapıya sahiptirler.
Olumsuz olarak adlandırılan davranışları çokça ortaya koymaya yatkındırlar... Ve genellikle bu çeşit işlerle uğraşırlar... Ancak buna rağmen içlerinde, iyileri, dine bağlı olanları ve hattâ ender de olsa evliyaları vardır...En büyük özellikleri ve eğlenceleri, insanların zayıf taraflarından faydalanarak, müsait olan yapıları dolayısı ve sebebiyle, onları kendilerine bağlı kılmak, istediklerini yaptırmak, adeta kulları olarak kendilerine hizmet vermelerini sağlamak, taptırtmaktır.

CİNlerin dışında ayrıca, şeytan diye bir varlık yoktur. Yani cinlerin varlığı mutlak ve katidir. Kur´an-ı Kerim´in çeşitli surelerinde ayet-i kerimeler vardır. Bu münasebetle şunu arzetmek lazımdır ki, hayat sahibi mahluklar alemi maddedeki insan ile envaını saymakla tüketemediğimiz hayvanattan ibaret değildir. Ayrıca bazı cinler vardır ki bunlar hüddam diye adlandırılır.Hüddamlar devamlı Allah(c.c) zikrederler. İnsanlara yardımda bulunurlar.Karekterleri sağlamdır. "Cin'' ve "Can'' kelimelerinin anlattığı gözle görülmeyen varlıklar, Kur'an'da "ins'' kelimesinin karşılığı olarak da kullanılıyor. Bu anlamda "ins'' gözle görülen akıllı ve mükellef varlıkları, "Cin'' ise gözle görülmeyen akıllı, mükellef varlıkları temsil eden kelimelerdir. "İns'' ve "Cin''in her ikisini birden ifade eden kelime ise "sakaleyn''dir. Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayette cinden bahsediliyor. 72. surenin adı "Cin Suresi''dir. Mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına göre mümkün değil.


EmoticonEmoticon