24 Kasım 2019 Pazar

Dünya ve Ahiret Saadeti için

dua
Dünya ve Ahiret Saadeti için Salavat

Bu salavatı günde (7) defa okuyanların dereceleri yükselir. Dünya ve ahiret saadetini kazanırlar.

Okunacak salavat:

” Allâhümme sali ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedinil fâtihıl hâtemir rasûlil kâmilir rahmetiş şâmili ve alâ âlihî ve ashâbihî ve ahbâbihî adede ma’lûmâtillâhi bi devâmillâhi salâten tekûnu leke yâ rabbenâ rıdâen,ve li hakkıhî edâen ve es’elüke bihî miner refîkı ahsenehû ve minet tarîkı eshelehû ve minel ılmi enfaehû ve minel ameli aslahahû ve minel mekâni efsehahû ve minel ayşi erğadehû ve miner rizkı atyebehû ve evseahû.”

” Ey Allâhîm! Fetihlerin yüzü suyu hürmetine müyesser olduğu son Resul ve nübüvvet mührünün sahibi, kâmil insan, Efndimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet eyle. Yine rahmeti bütün mahlukata şamil olan sevgiliye ve O’nun âl ve ashabına, bütün sevdiklerine, Senin ilminin kapsadığı şeylerin adedince ebediyyen Seni razı edecek, O’nu da layık olacak sonsuz rahmetine gark eyle. Allah’ım! Resul’ün hürmetine Senden arkadaşın iyisini, yollardan kolay olanı, ilimden faydalısını, amelden en hayırlı olanı, mekanın en geniş olanını, geçimin bol ve hayırlısını, bol rızık ve helal olanını diliyorum.”


EmoticonEmoticon