Gematria( İbrani Ebcedi) - Gizli İlim ve İnsan

23 Kasım 2019 Cumartesi

Gematria( İbrani Ebcedi)

Gematria( İbrani Ebcedi)

Gematria Kabala’yı esas alarak sözcükler ve sayılar üzerine yapılan kabalistik çalışmalarla ilgili bir uzmanlık alanıdır. Gematria’da, ebced hesabında olduğu gibi, alfabenin (İbrani alfabesinin) her harfine nümerik bir değer verilir.

Böylece her sözcüğün belirli bir sayısal değeri olmasının yanısıra, sayısal değeri birbirine eş olan birçok sözcük olabilir, yani herhangi bir sayı birkaç sözcüğü temsil edebilir. Aynı sayısal değeri taşıyan sözcükler birbirine eş olarak kabul edilirler ki, Gematria çalışmalarındaki temel yöntemlerden biri bu sayısal değeri aynı olan sözcükleri birbirlerinin yerine kullanmaktır.

Ondalık latin ibrani


1 Aleph א
2 Bet ב
3 Gimel ג
4 Daled ד
5 He ה
6 Waw ו
7 Zayin ז
8 Heth ח
9 Teth ט
10 Yodh י
20 Kaph כ, ך
30 Lamed ל
40 Mem מ, ם
50 Nun נ, ן
60 Samekh ס
70 Ayin ע
80 Pe פ, ף
90 Tsadi צ, ץ
100 Qoph ק
200 Resh ר
300 Shin ש
400 Taw ת
500 Kaph ך
600 Mem ם
700 Nun ן
800 Pe ף
900 Tsadi ץ