Her Türlü Zorluk için Esmalar - Gizli İlim ve İnsan

22 Kasım 2019 Cuma

Her Türlü Zorluk için Esmalar

Her Türlü Zorluk için Mucize zikirler

Bu ismi şerifleri öncelikle Allah rızası kazanmak, Allahu Teâlâ’ya daha yakın olmak için niyet edilir.Dünya nimetlerinden helal olan tüm istek ve ihtiyaçlar için okunur.Asla haram istekler için okunmaz.

Sebeplere yapışarak maksadına ulaşmak isteyen kimseler için vesile ve vasıta kılınan isimlerdir.Bu isimlerin zikrine devam eden kimseler;

“Dünya nimetlerinden istediklerine,istedikleri kadar sahip olurlar,her türlü zorluğu yener ve bu nimetlerden kazanılan bereketini ve devamlılığını temin ederler.”

İhtiyacı bulunan her hayırlı ve helal dileği şey,bu isimlerin vird edinen (Her gün devam) haline getiren kimsenin eline kolaylıkla geçer.

Bu isimlerin sırrını cahil kimselere ve kötü amaçla kullanacak kimselere öğretmek doğru değildir.
Bu İsimler şunlardır.

“Et Tevvab,el-Gafir,el-Hasib,el,Vekil,el-Kâfi,er-Razzak,es-selam,el,Mü’min,es-Seriu.”