İçkiyi Bıraktırma Duası - Gizli İlim ve İnsan

28 Kasım 2019 Perşembe

İçkiyi Bıraktırma Duası

İçkiyi Bıraktırma Duası

İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl Allahu Tealanın insana bahşettiği en kıymetli hediyeleridir. Bunlara zeval verecek, sağlık için her şeyden uzak durmak gerekir.

Beden ve akıl iman için, ibadet edebilmek için, tebliğ için, dünya hayatını Allahu Tealadan başka kimseye muhtaç olmadan geçirebilmek için, ahiret azığı hazırlamak için gereklidir.

Allah Rasulu (s.a.v.) içki hakkında, bütün kötülüklerin anası diye tanımlamış ve içki ile iman arasında bağlantı olamayacağına dikkat çekerek şöyle buyurmuştur;

"İçkiden sakınınız. Allahu Tealaya yemin ederim ki, içki ile iman aynı yerde bulunmaz. Yani bunlardan biri diğerini çıkarır." (Nesaî, Eşribe:51)

“Şüphe yok ki içki deva değildir. Bilakis marazdır. Yani içki hastalık vericidir.” (İbn-î Mâce, Tıp, 27; Müslim, Eşribe, 12)

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi alkolü deva olarak görmek, alkolü ilaca karıştırmak ta uzak durulması gereken helal olmayan bir uygulamadır.

Alkol ve içki bağımlısı olan kişiye kötü davranmak, hakaret edip aşağılamak yerine, hidayeti için Allahu Tealaya devamlı dua ve niyazda bulunarak yalvarmak gerekir. Tevbeleri kabul eden, hidayet veren sadece Allahu Tealadır ve kalp  sadece O'nun elindedir.

Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ;

“Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa, 43)

buyurarak namaz kılarken aklın yetisini kaybettirecek hiç bir şey kullanılmaması gerektiğini emir buyurmuşlardır. Namaz kılan kimse, her daim aklı ve şuurunun yerinde olmasını isteyen kimse içki ve alkolü hayatından uzak tutar.

Bir günahı ya da bir haramı küçük görmek, haram olan şeyi basit görmek, mü'mine yakışan bir davranış şekli değildir, kabul edilemez bir tavırdır.

Zira her günah küfre giden bir yolu içinde barındırır. Bir kimse günahlardan sakınmaz ya da günahlardan uzak durmaya yanaşmazsa, zamanla o günah kalbini karartır. Günah üzereyken ölse, imansız ölmesi gibi büyük tehlike söz konusudur. Ecelin ne zaman geleceği belli olmadığından haramlardan uzak durmak en akıllıca iştir. Tevbe edemeden ecelin gelebileceğini akıldan çıkarmamak mü'mince davranıştır.

Kur'an-ı Kerim'de İçki İle İlgili Ayyetler;
Maide Suresinin 90 ve 91. ayetlerini suya okumak.

İçkiden kurtulması istenen kişi için niyetlenilir (…….. doğma………. Kişi için)
Bu ayetler hulusu kalple okunur ve bu sudan içkiye müptela olan kişiye 15 gün boyunca içirilirse, içki belasından kurtulur biiznillah.

Maide Suresi 90-

Ya eyyuhe'l-lezine amenu inneme'l -hamru ve'l- meysiru ve'l -ensabu ve'l -ezlamu ricsum min ameli'ş -şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun"

" Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi iğrenç pislik şeylerdir. Bunlardan sakınarak kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

Maide Suresi 91-

"İnnema yurıdu'ş -şeytanu ey yukıa beynekumu'l- adavete ve'l- bağdae fi'l -hamri ve'l- meysiri ve yesuddekum an zikrillahi ve ani's- salah fe he'l -entum muntehun."

"Şeytan, içki ve kumar yoluyla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?"

İçkiyi bıraktırma duası;


Mu’minun Suresi niyet alınarak suya okunurve içkiye mübtela olan kişiye içirilir. İçkiyi bırakana kadar suya bu sureyi okuyarak kişiye içirilmeye devam edilir.