23 Kasım 2019 Cumartesi

Maji için Ritüel Nasıl Çalışılır?

Maji için Ritüel Nasıl Çalışılır?

Bu sorunun yanıtı hemen hemen tamamen ezoterik psikoloji alanında bulunur. Majiyi becerisi, bilinç ve bilinçaltı arasındaki ilişkinin belirli yönlerine dayanmaktadır. Güç bilinçaltında yatar. Bu gücü yönlendirme yetisi bilincin işlevlerinden biridir.

Adept (Üstat) Majisyen ile novice (yeni başlayan) veya inisiye olmayan arasındaki fark şudur, Adept bilinç ve bilinçaltı arasında iki yönlü irtibat kurmuştur, novice veya inisiye olmayan kişide sorun ise, bu irtibatın bilinçten bilinçaltına olmak üzere tek yönlü olmasında yatar.


Bu sorunu daha da büyüten bir şey de, bu tek yönlü irtibatın bilinçdışı oluşudur, dolayısıyla genelde bunun varlığından habersizdirler.

Bilinçdışı, bilincin konuştuğu dili anlar. Eğitilmemiş psişik yapılara sahip kişiler bilinçaltının dilini ender olarak anlar. Bunun sebebi, bilinçdışı dili, bilincin tersine kelimeler kullanmaz, onun dili semb
ollerdir ve iletişim tarzı yazılı kelime veya konuşma değil, imgelemedir.

Bilinçdışı, bilinçaltının aracılıyla rüya ve fantezilerle bilinçle iletişim kurmaya çalışır. Bütün rüyalar bilinçdışının bilince iletmeye çalıştığı veya bilinçte düzeltilmesi gereken fikirleri temsil eden sembolik imajlar ve senaryolarla doludur. Mister (gizem okulu) geleneğin geçmişinde kurnaz bir gözlemci bu ilişki hakkında şimdi ele alacağımız bazı önemli şeyler keşfetti. İşte majinin kuramsal mekanizması bunlardan çıktı.

1.Bilinçdışı fikirleri temsil etmek üzere sembol olarak kullanacağı imajları kişinin dış çevresinden elde etmesi gerekir.

2.Başka bir alternatifin bulunmaması açıdan bilinçdışı, kişinin sembolleri olarak sarih fikirler geliştirdiği imajları kullanır. Bundan dolayı rüyalarda bulunan birçok sembolik imaj ve olaylar sadece rüyaları gören kişiye özgün anlamlar taşır. Yine de rüyalarda bulunan bazı semboller evrensel olarak belirli fikirleri temsil etmektedir.

3.Bilinçdışı kişinin bilinçsiz olarak geliştirdiği sembol sistemlerinin dışında farklı bir sembol sistemi kullanmaya eğitilebilir.

Bu son fikir, Magus (majisyen) için büyük önem taşıdı, çünkü bilinçdışını bilincinin anlayabileceği bir dilde konuşmasını öğretebileceği anlamına geldi, böylece iki-yönlü bir iletişim kurabilirdi. Bu şekilde, İbranice ve Altın Şafak sisteminin Yetziratik sistemi gibi majikal alfabelerinin inşa edilmesi gibi amaçlar ortaya çıktı.

Etkin olarak bilinç ve bilinçdışı arasında iletişim kurabilecek bir majikal alfabeyi inşa ederken, her bir sembolün belirli bir anlamı olması gerektiğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu anlamların da direkt olarak evrensel gerçeklere ve yasalara dayanması ve ayrıca bir bütün olarak alfabenin kapsamlı bir birlik oluşturması gerekiyor. Böylece majisyen majikal sembolizmin inceliklerini öğrenirken, aynı zamanda bilinçdışında yeni bir dil öğretmektedir. Ergeç yeni semboller rüyalarda ve aktif imgelemeli meditasyonda işlenmeye başlar.

İşte ritüel arkasındaki mekanizmayı şimdi anlamaya başlayabiliriz ve seremonyal inisiyasyonlar bunu açıklamak için en iyi örnekleri oluştururlar.

Bir majikal mabet bir birleşik veya karma semboldür. Temel seviyede bir majikal loca bireyin veya inisiyasyon durumunda adayın majikal anatomisi sayılabilir. Locada her eşya parçası adayın iç ve/veya dış özelliklerinin bir yönünü temsil eder. Bu kapsamda anlamsız sembol bulunmaz. Majikal daire veya yer karosu adayın hareket alanı - veya tercih ederseniz etki küresidir. Daire veya yer karosunun herhangi bir yerinde olabilecek altar (sunak) adayın kendisini temsil eder. Şekli ve renginin de önemli anlamları vardır.

Ritüelin belirli zamanlarında ve inisiyasyon ve gelişmenin değişik evrelerinde altarın üzerinde ayrıca sembolik özellikleri olan cisimler konulur. Bunlar arasında en yaygın olanlar Magus'un dört aleti ve lambadır. Bu alet veya silahların her biri dörtlü psişik varlığın bir yönünü temsil eder (bilinçaltı, bilinç, sezgi ve irade). Lamba bu işlevlerin birleşik halini ve yüksek benliği temsil eder.

Dairenin her bir dört yönünde bu dört alete ilişik makrokozmik güçleri temsil etmek üzere birer lamba yanar. Locanın batısında bazen iki sütunla belirlenmiş bir kapı vardır ve bu bilinçli benlik ve bilinçsiz benlik arasında sınırı temsil eder. Doğuda ayrıca yüksek benliğe veya dünyeviliğin ötesindeki alemlere giden bir kapı vardır.

Ritüel sırasında her bireysel ritüel hareket, Magus'un bilinçdışının (veya adaylarının bilinçdışlarının) anlaması istediği bir fikrin sembolüdür. Bir bütün olarak ritüel şuurda bir değişiklik yaratmak için tasarlanmıştır ve değişiklik sadece bilinç ve bilinçdışı arasında bir işbirliği ile mümkün olabilir. Dolayısıyla Loca sadece karmaşık bir sembol değil, aynı zamanda locada işlenen ritüel bu karmaşıklığı artırır, zira sembolün hayata geçmesini sağlar.

Örneğin, Magus (büyücü)  majikal değnek (sihirli değneğini) eline aldığı zaman bilinçaltına İradenin devreye geçmesi gerektiğini söylüyor - zira asa iradeyi temsil eder. Eğer asayı doğuya götürüp bir invokasyon (davet/çağrı) pentagram çizerse, o "havayi" veya entelektüel yönde kendi (veya adayın) İradesinin arınması için İradesinin (veya dayın İradesinin) yardımını istediğini söylüyor.

Bazılarınız bileceği gibi, bazıları son derece karmaşık olan birçok ve farklı ritüel hareket içerebilir. Bu şeklide, majikal bir seremoni değişim için son derece karmaşık bir formül olup bilinçdışına çok ayrıntılı öneriler aktarabilir, bunu da en fazla etkiyi yapacak şekilde bilinçten yan geçip bilinçaltına ulaşmaktadır.


EmoticonEmoticon