24 Kasım 2019 Pazar

Maksadına Kolayca Ulaşmak için

esma sırları
Maksadına Kolayca Ulaşmak için Esma Zikirleri 

İçinde gerçekten “İsmi Azam” bulunan isimlerden meydana gelen esma grubudur.Bu isimlerde,keşif ehli kimseler için Cenab-ı Hakk’ın rızasına yakın olma imkanı,diğer isimlerden daha fazladır.

Cenab-Hakk’ı zikretmek için en büyük vasıta,O’ndan beklenenlere ulaşmak için en kuvvetli vesile isimlerdir.

Bu isimleri vird haline getirip,devam eden kimselerin; “Keşifleri açılır ve maksatlarına kolayca ulaşma imkanı bulurlar.

Kısa yoldan hayırlı olan neye ulaşmak ve sahip olmak isterlerse ona kavuşur ve sahip olurlar.”

Bu isimlerin zikrine gecenin yarısı geçtikten sonra devam etmeyi adet haline getiren kimseler,hayret verecek tecelliler müşahade ederler.Kendilerine bu isimleri sır kapıları açılır ve varlığın taşıdığı sırlardan bir çoğuna sahip olurlar.

Bu isimleri devamlı vird haline getirmekle; “Kişi canını her türlü tehlikelere,acılara ve düşmanlıklara karşı korumuş olur.”

Bu isimlerle zikir, Allah ile kul arasında bir nevi sırlar alışverişidir.Kim bu isimleri devamlı şekilde zikretmeye devam ederse,Ulvi âlemlerin nice hikmetlerine vakıf olurlar.Sırlar âleminden nice sırlar kendisine bildirilir.Aynı zamanda,o sırlar âleminin nice hikmet ve hakikatlari,o kimsenin emrine boyun eğer.Her birisi tastamam birer kelime olan bu isimler on tane olup,şunlardır.

“el-Mühıytu,el-Alim,er-Rabb,eş-Şehid,el-Hasib,el-Fe’al,el Hallak,el,Halık,el-Bâriü,el-Müsavvir.”

HER İSMİ ŞERİFİ OKURKEN ÖNCE ALLAH’IN RIZASINI VE ONA DAHA YAKIN OLMAK İSTEMLİ VE FAYDALARINDAN FAYDALANMAYI İSTEMELİDİR.

Kaynak:Esma-i Hüsna’dan sırlar ve şifalar ansiklopedisi(Arif pamuk)


EmoticonEmoticon