Nikah Duası - Gizli İlim ve İnsan

28 Kasım 2019 Perşembe

Nikah Duası

dua
Nikah Duası

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî zevecel ervâha bi’l-eşbâh. Ve ehallen nikâha ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedinillezî beyne’l-harame ve’l-mübâh. Ve alâ âlihi ve eshâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-selâhi vel felâh.

“Eûzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

“Ve enkihû’l-eyâmâ minküm ve’s-salihîne min ibâdiküm ve imâiküm in yekûnû fukarâe yüğnihimullâhu minfadlihi vallâhu vâsiun alîm.(Sadakallâhulazîm)

“Ve kâle Resulullâh (asm). ‘Ennikâhu sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî. (Sadakaresulullah)”

Meali: Ruhları benzerleriyle birleştiren, nikâhı helâl, zinayı haram kılan Allah’a hamd olsun. Haram ve mubahı açıklayan elçimiz Muhammed Aleyhisselâma ve onun line, salah ve kurtuluş ehli olan Ashabına salât ve selâm olsun.

“Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“İçinizden evlilik yapmayanlar, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah lütfuyla, onların ihtiyaçlarını giderin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (Nur Suresi: 32.) Yüce Allah doğru söylemiştir.

“Allah Resulü Sallâllahu Aleyhi ve Sellem, ‘Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benim yolum üzere değildir’ buyurdu. Resulullah doğru söyledi.”