Odkara Aşk Büyüsü - Gizli İlim ve İnsan

28 Kasım 2019 Perşembe

Odkara Aşk Büyüsü

büyü
Odkara Aşk -ü Bağlama Büyüsü

Odkara Büyüsü 11 Günde Etkili Geri Getirme Bağlama Büyüsüdür. Odkara büyüsü eski el yazması büyü kitaplarında yer alan ve yüzyıllardır dünyanın değişik yerlerinde uygulanan bir geri getirme büyüsüdür. Kısa sürede etkili sonuçlar vermesinden dolayı en yaygın biçimde başvurulan uygulamalardan biri olmuştur.

Odkara büyüsü bazı kaynaklarda “üç hüddam büyüsü” olarak da geçer. Büyünün yapılışı son derece basittir ve birkaç saatte tüm aşamalarıyla tamamlanabilir. Ancak bu etkili büyü ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir.
Odkara büyüsü hangi amaçlar için yapılır?

Odkara büyüsünün en yaygın yapılma amacı “giden sevgiliyi geri döndürmek”tir. Ancak büyünün yapılış maksatları bu kadar dar kapsamlı değildir. Odkara büyüsünün şu amaçları gerçekleştirmek için yapıldığı söylenebilir:

Giden sevgilinin geri dönmesini sağlamak
Eşler arasında muhabbetin artmasını temin etmek
Aşık ettirme ve kendine bağlama
Yöneticilerin prestijini ve gücünü arttırmak
Evlatların anne babaya bağlı olmasını sağlama
İkna edilmesi gereken bir insana fikrini kabul ettirmek

Tahta dışında demir levha ve deri parçaları da odkara büyüsü için sıkça tercih edilmektedir.

Odkara büyüsünde çizilen üçgen ve yazılan üç isim

Odkara büyüsü için hazırlanan vefk ortasına büyükçe bir üçgen çizilir. Bu üçgenin her üç köşesinden birisine ise 3 farklı hüddamın adı yazılır.

Hüddam kavramı cin taifesinden varlıklar için kullanılmaktadır. Ancak hüddamlar diğer cinlere göre daha güçlü varlıklardır.

Odkara büyüsü için hazırlanmış üçgenin köşelerine şu isimler yazılır:
Üçgenin üst köşesine Çaren ismi yazılır. Bu hüddam “irade” kavramı ile ilgilenir.
Üçgenin sol alt köşesine Çuren adı yazılmaktadır. Görevi “duygu”ların kontrolünü yapmaktır.
Üçgenin sağ alt köşesine Çoren ismi yazılır. Bu hüddam “düşünce”lerimizin şekillenmesini sağlar.

Üçgenin alt köşelerinde bulunan duygu ve düşüncelerin üst köşede irade ile birleşmeleri bir insanın tüm yapısı hakkında bilgi verir. Bu durum odkara büyüsünün kişiyi tüm yönleriyle kuşatıp etkilediğini gösterir.

Anadolu’da bu üç hüddamın ismi Çar, Çur, Çor şeklinde de telaffuz edilmektedir.
Odkara büyüsünün mühürlenmesi

Büyünün bu aşamasında geri getirilmesi istenen sevgilinin adı ile onu bekleyen kişinin adı üçgenin ortasına yazılmaktadır. Yazma işlemi bittikten sonra kadın ile erkeğin adı peş peşe 11 defa okunmaktadır.

Büyü uygulamasında yapılan bu işleme “büyünün mühürlenmesi” adı verilmektedir. Zira 11 adet okuma gerçekleştikten sonra hüddamlar görevlendirildikleri işleri yapmaya başlamaktadır.

Odkara büyüsü kaç günde tutar?


Bu etkili büyü yapılır yapılmaz etkilerini göstermeye başlar. Büyünün yapıldığı ilk günde bile uygulamanın olumlu etkileri kendisini hissettirir.

Ancak odkara büyüsünün güçlü biçimde tesir etmesi için büyünün yapılışının üzerinden 11 gün geçmesi gerekir. Bu süre tamamlanıp 12. güne girildiğinde odkara büyüsü kişinin bütün duygu ve düşüncelerini etkileyerek onun kesin biçimde dönmesini sağlar.